Bromölla
STOCKHOLMS VÄSTRA

Rotary Distrikt 2400 har bytt webbplats och medlemsdatasystem till Club Runner Distrikt 2400. Bromölla Rotaryklubb har initierat bytet till Club Runner och inloggningsmöjligheterna till Club Admin stängdes ner den 15/10 2020. Utbildning för medlemmarna hölls den 6/10 och 8/10. Planen är att dirigera om webbplatsen till Club Runner senast den 1/11 2020. Länk till nya webbplatsen: Club Runner 
www.bromolla.rotary2400.se


måndag den 26 oktober 2020
Reflektioner från distriktskonferensen
 
 
måndag den 23 november 2020
"Läkemedelsförsörjning". Krisberedskapsstrateg Eva Leth.
Eva Leth är huvudförfattare till "Rapporten Resursförstärkt läkemedelsförsörjning inför kris, höjd beredskap och krig" Kunskapsunderlag på uppdrag av Socialstyrelsen.
 
måndag den 30 november 2020
Styrelsemöte
 
måndag den 7 december 2020
Årsmöte