Bromölla
STOCKHOLMS VÄSTRA

PROGRAM

EGO-föredrag

Talare: Jennie Bejevik
Tidpunkt:
Adress: Digitalt möte via Teams 12,15 Mötet öppnas för anslutning 12,15 Informellt samtal mellan mötesdeltagarna 12,30 Presidenten inleder 12,35 Föredrag med frågestund 12,58 Mötet avslutas 13,00 Mötet stängs ner