Bromölla
STOCKHOLMS VÄSTRA

PROGRAM

"Det säkerhetspolitiska läget i och kring Östersjön. En rapsodisk exposé!" Bo Hansson

Talare: Bo Hansson
Tidpunkt:
Adress: Krog No 2 Korsholmsvägen 1 295 35 Bromölla samt Digitalt möte via Teams 12,15 Mötet öppnas för anslutning 12,15 Informellt samtal mellan mötesdeltagarna 12,30 Presidenten inleder 12,35 Föredrag med frågestund 12,58 Mötet avslutas 13,00 Mötet stängs ner