Bromölla
STOCKHOLMS VÄSTRA

PROGRAM

"Läkemedelsförsörjning". Krisberedskapsstrateg Eva Leth.

Tidpunkt:
Adress: Krog No 2 Korsholmsvägen 1 295 35 Bromölla samt Digitalt möte via Teams 12,15 Mötet öppnas för anslutning 12,15 Informellt samtal mellan mötesdeltagarna 12,30 Presidenten inleder 12,35 Föredrag med frågestund 12,58 Mötet avslutas 13,00 Mötet stängs ner


Eva Leth är huvudförfattare till "Rapporten Resursförstärkt läkemedelsförsörjning inför kris, höjd beredskap och krig" Kunskapsunderlag på uppdrag av Socialstyrelsen.