Funktionärer

President

Namn: Lina Lunell

Sekreterare

Namn: Lars-Erik Håkanson

Skattmästare

Namn: Anders Silver

IT-samordnare

Namn: Pontus Lövrup

Kontaktperson RFE

Namn: Agnetha Dyster-Aas

Immediate Past President (IPP)

Namn: Pontus Lövrup

Klubbinstruktör

Namn: Tina Granåsen Nyholm

Kontaktperson Rekrytering

Namn: Yvonne Granath-Nilsson

Kontaktperson Ungdomsutbyte

Namn: Tina Granåsen Nyholm

Revisor

Namn: Fredrik Brandel

Tillträdande President

Namn: John Winell

Ordf. Programkommittén

Namn: John Winell

Kontaktperson internationell tjänst

Namn: Anders Lindeen

Inkommande Sekreterare

Namn: Agne Sandberg

 

 

VAD ÄR ROTARY?

Rotary är en organisation för samhällsengagerade personer med olika yrkesbakgrund, kön, ålder, religion och etnisk tillhörighet, som gör humanitära insatser och arbetar för att främja samförstånd, goodwill och fred i världen.

LÄS MER

KONTAKTINFORMATION

E-post: danderyd@rotary.se


MÖTESINFORMATION

Ordinarie mötesplats:

Cedergrenska Tornet
Kungsvägen 2
182 79 Stocksund

Ordinarie mötestid: Fredagar 07:30

Hitta hit:
Ingen bild
Nästa möte:

Hållbar tillväxt
2020-02-21 07:30