KLUBBENS HISTORIA

Djursholms Rotaryklubb Historia


I Sverige bildades den första rotaryklubben i Stockholm 1926. Djursholms rotaryklubb bildades 1969. Den hade då varit påtänkt länge.

Stadgarna för Rotary International angav vid den tiden att endast manlig person med sin utkomst inom det egna klubbterritoriet fick väljas till medlem i en Rotaryklubb. Som namnet säger, skulle klubbens upptagningsområde för medlemmar vara dåvarande Djursholms stad.

Exploateringen av Djursholmsgodset på 1890-talet avsåg att bereda familjer trevliga bostäder i villor och låga hus i en trivsam miljö långt från jobbet. Plats för kontor och industrier gavs därför inte i stadsplanen. Huvuddelen av invånarna hade därför sin utkomst utanför staden och i slutet av 1950-talet var den i realiteten just en sovstad.

Bo V:son Lundqvist var sedan början av 1950-talet rektor för Djursholms Samskola. Som past rotarypresident i två olika klubbar hade han av distriktsguvernören anmodats att söka organisera en klubb i staden Djursholm. Han måste ge upp. Villastaden Djursholm saknade ännu underlag för en rotaryklubb.

Borgarrådet i Stockholm Fil Dr Ivar Öhman var född i Djursholm och en ivrig rotarian. Då han utsetts till distriktsguvernör 1959-60 observerade han, att en ny past rotarypresident från Växjö kommit till staden och han prövade, om denne ändå skulle lyckas med konststycket.
Denne, stadsingenjören Sigvard Areskoug, sonderade nu terrängen och telefon-katalogen med samma nedslående resultat som samskolerektorn. Öhman menade då att om man inte kan skapa en klubb för Djursholms stad, borde det gå med Danderyds församling. 1960 lyckades det att inom församlingens område Danderyd, Djursholm och Stocksund bilda Danderyds rotaryklubb.


Djursholm var då en del av Danderyds församling men, som sagt, sedan 1914 en självständig stad. Många önskade trots motgångarna en särskild klubb för staden Djursholm.


Rotary Internationals lagråd beslöt 1968, att till medlem i klubb kunde utses man, som antingen var bosatt eller hade sin utkomst inom en klubbs territorium. Därmed öppnades möjligheter för att organisera en klubb i Djursholm.

25 medelålders personer samlades så i slutet av 1968 för att utröna intresset av att bilda en rotaryklubb. Man beslöt att bilda en interimklubb med regelbundna fredagssammanträden. Till slut skrev 22 personer på en ansökan om inträde i Rotary International. Den tillstyrktes och redan efter några månader mottog vi vårt charterbrev ur distriktsguvernör Bo Lundqvists hand. Vi kunde inbjuda till charterfest i juni 1969.


Djursholms Rotaryklubb var nu medlem i och skulle verka i Rotary International. Den enskilde var i sin tur medlem i Djursholms Rotaryklubb. Det var från början en strävan att snabbt upprätta ett vänskapsförhållande mellan de olika medlemmarna, som skulle ge utrymme för ett förtroendefullt utbyte av erfarenheter. Alla skulle känna sig hemma i klubben och finna det naturligt att hjälpa till. Var och en skulle redogöra för sin person i ett Egoföredrag och medverka till att mötena blev effektiva och trivsamma, något att bevista utan tvång. Detta innebar en början för klubbtjänsten.

Klubben ordnade från början föredrag för och gav informationer till medlemmarna. Detta hörde hemma i vad man kallade yrkestjänsten.

Olle Carlsson vår sekreterare tog initiativet till ungdomsutbyte. Hans son och dotter hade båda varit i USA under ett collegeår.
Vi ville också gärna lämna reguljära bidrag till Rotary Foundation i dess iver att lämna stipendier för akademiker till studier i andra länder i avsikt att öka förståelsen mellan länder och folk.

Henning Stenbeck pläderade för kvinnor i Rotary och detta blev bönhört av lagrådet för Rotary International 1989. Klubben var snar att redan 1990 till medlemmar välja in två välmeriterade personer: affärsföretagaren Ann-Christine Larsson och läkaren Danuta Lindeberg. Det blev lyckosamt och Ann-Christine utsågs redan efter 5 år att såsom president leda klubben. 2016 nästan hälften av medlemmarna kvinnor varav sju verkat som klubbpresident.

Bengt Wallander organiserade konserter på Slottet sedan toppmusiker ställt sig gratis till förfogande. Konserterna med efterföljande middagar, som årligen hölls, gav överskott i storleksordningen 30 000 kr. Detta användes till stipendier för begåvade ungdomar. Klubben tackade för insatsen genom att senare föreslå honom till Paul Harris Fellow.

Björn Elvin engagerade klubben i ett hjälpprojekt med röntgenutrustning till Estland. Han belönades för detta och andra insatser för de baltiska staterna vid distriktskonferensen 2000 med Paul Harris Fellow-värdigheten. Ulf Dahlgren och Karl Knagenheim Karlsson ledde hjälpaktioner till baltiska stater avseende sjukvårdsutrustning.

 

Under ett flertal har Kamratstipendium delats ut till elever i årskurs 4-6 vid Ekebyskolan och Vasaskolan. Kamratstipendierna går till elever som genom olika aktiviteter främjar ett gott kamratskap. Det kan också handla om enskilda elever som genom sin personlighet främjar en positiv kamratanda.

Från år 2016 delar klubben ut skolstipendier till Danderyds Gymnasium och Viktor Rydbergs Gymnasium i Djursholm. Dessa stipendier delas ut till elever i tredje ring som under sina gymnasieår på ett påtaligt sätt utvecklats i sitt skolarbete. Vilket har lett till betydande goda vitsord i slutbetyget.

 

På initiativ av dåvarande president Carin Craelius återupptogs 2010 klubbens hjälpinsatser i Lettland, nu villkorat till att projektet skulle vara långvarigt och inriktat på hjälp till barn och gamla. Rädda Barnens Blidöavdelning har samlat in betydande belopp till projektet som via klubben oavkortat sänts till ansvariga i Madona. Även andra rotaryklubbar lokalt och i distriktet har medverkat i projektet.

Inom Rotary Djursholm är idag över 40 % kvinnor. Vilket är klart över genomsnittet inom Rotary. 


Klubbens presidenter under åren har varit:
69-70 Sigvard Areskoug
70-71 Erik Björkman
71-72 Olle Carlsson 

72-73 Nils Ödman
73-74 Bror A Lindörn
74-75 Sönke Nissen
75-76 Klas Lilja
76-77 Henning Stenbeck
77-78 Bengt Waldenström
78-79 Sten Joste
79-80 Bertil Krän
80- 81 Torgil Mohlin 
81-82 Tor Svanfeldt
82-83 Bengt Wallander
83-84 Nils Söderlund 
84-85 Stig Lundell
85-86 Lars Söderberg
86-87 Olle Nyman
87-88 Nils Fredrik Palmstierna
88-89 Peter Gerber
89-90 Erik Gellerstedt
90-91 Bertil Gylling
91-92 Björn Elvin 
92-93 Hans Andersson 
93-94 Arne Stivén
94-95 Ulf Landgren
95-96 Ann-Christin Larsson
96-97 Gösta Appeltoft
97-98 Inger Olsson-Blomberg
98-99 Ulf Dahlgren 
99-00 Karl Knagenhielm Karlsson
00-01 Monica Söderlund
01-02 Claes Malmsten
02-03 Lennart Nyh
03-04 Bertil Falck
04-05 Anders Eisen
05-06 Lars Johannisson
06-07 Yvonne Berger
07-08 Eva Darlington
08-09 Carin Craelius
09-10 Carin Craelius
10-11 Mats Peres
11-12 Curt Lindenbaum
12-13 Owe Svantegård
13-14 Curt Lindenbaum
14-15 Agneta Nilsson
15-16 Lars Jacobi
16-17 Dag Johannesson
17-18 Eva von Sydow
18-19 Anders Bergstrand
19-20 Margit Svenson


 

 

VAD ÄR ROTARY?

Rotary är en organisation för samhällsengagerade personer med olika yrkesbakgrund, kön, ålder, religion och etnisk tillhörighet, som gör humanitära insatser och arbetar för att främja samförstånd, goodwill och fred i världen.

LÄS MER

KONTAKTINFORMATION

Tel: 735054405 E-post: djursholm@rotary.se


MÖTESINFORMATION

Ordinarie mötesplats:

Rotaryklubb Djursholm
Hagbardsvägen 1
182 63 Djursholm

Ordinarie mötestid: Fredagar 11:45

Hitta hit:
Ingen bild
Nästa möte:

INSTÄLLT Egoföredrag och besök på Ekeby Gård
2020-04-03 11:45