NYHETSARTIKLAR

Referat från lunchmöte 2019-05-10

2019-05-17 - 2019-11-01

President Anders hälsade en liten tapper skara om 13 egna medlemmar välkomna till dagen möte och Round Table.

 

Först de vanliga informationspunkterna.

-          Birgitta påminde om AW hos Wästlunds den 14 maj. Hon påminde också om den traditionella Puttinggolfen den 3 juni. Priser till prisbordet önskas.

-          Margit påminde om den stora Rotarygolfen den 20 september. Det finns fortfarande möjlighet att anmäla sig.

-          Vid nästa fredagsmöte kommer ”Rotary Eldsjäl” stipendiet att delas ut. Därefter berättar Maria Djurskog om ”Skatten i kopparkistan”.

Det fortsatta programmet vår är

-          24 maj- Birgitta och Curt berättar om sin resa.

-          31 maj är det helg och således inget möte.

-          7 juni blir det egoföredrag

-          14 juni är det terminsavslut och presidentskifte

 

Anders tog upp temat för dagens RT- Klubbtjänsten.

Här en, kanske något osorterad, sammanställning av synpunkter och kommentarer, som togs upp under det att ordet gick bordet runt.

 

-          Det saknas information om vad som händer i klubbens olika projekt

-          Klubbens samvaro och nätverk är viktiga

-          Rotary Care är bra och fungerar väl

-          Vi skall ta hand om varandra

-          Projekten är viktiga, men det är inte så många aktuella för närvarande

-          Nivån på klubbens verksamhet går upp och ner under åren

-          Projekten är viktiga och behöver lyftas. Vi behöver fundera på vilka projekt som klubben skall driva

-          Deltagandet i UF kan vidgas

-          AW och andra aktiviteter utanför lunchmötena har bidragit till att stärka klubbkänslan

-          Vi har alla olika förutsättningar och möjligheter att medverka i och bidra till projekt och andra aktiviteter

-          Vi bör diskutera klubbens målbild och vad vi vill med klubben

-          Föredragsprogrammet är viktigt. Föredragshållare och innehållet i deras föredrag påverkar tydligt närvaron vid lunchmötena och intresset från besökare och gäster

-          Vi har fått flera nya medlemmar men många ser vi inte så mycket. Vad kan vi göra för att få dem mer aktiva och närvarande?

-          Ambitionsnivån i projekten är kanske för högt ställd

-          Deltagande i våra lunchmöten och i andra aktiviteter är inspirerande

-          Djursholms historia är intressant för oss alla

-          Vid Svitiods senaste möte var 41 närvarande. De har tre-minuters miniegon

-          RT är viktigt för att diskutera vår verksamhet

-          Medlemskapet i Rotary ger ett stort värde. Kanske har de nya medlemmarna inte riktigt förstått vad det handlar om

 

Presidentens sammanfattning i korthet-

Rotary Care är bra, projekt är vi dåliga på fn. Vad skiljer Rotary från en frimärsklubb? Rotary har en stor social roll, nationellt och internationellt. Vi måste ta hand om de nya medlemmarna- i introduktionen skall Rotarys sociala och nätverkande roll tydligt framgå. Vi har många idéer men vi saknar medel, resurser och ambitioner att driva alla dessa.

 

Margit kompletterade med en fråga om vi, tillsammans med de övriga Danderydsklubbarna skulle starta en Roteractklubb och om hon skall ta upp detta i den kommande Verksamhetsplanen. Svaret blev Ja.

 

Dagens vinlotteri vanns av Nils R.

 

Med Rotaryhälsningar

Lennart

 

Titta gärna på vår hemsida http://www.rotary.se/djursholm/home/

- och på Facebook: https://www.facebook.com/RotaryDjursholm

- och på Instagram: rotarydjursholm

Titta gärna också på klubbens Facebook- och Instagramgrupper där Margit m fl lägger upp bra bilder och intressant information om klubben och dess verksamhet.

facebook share button twitter share button linkedin share button

VAD ÄR ROTARY?

Rotary är en organisation för samhällsengagerade personer med olika yrkesbakgrund, kön, ålder, religion och etnisk tillhörighet, som gör humanitära insatser och arbetar för att främja samförstånd, goodwill och fred i världen.

LÄS MER

KONTAKTINFORMATION

Tel: 735054405 E-post: djursholm@rotary.se


MÖTESINFORMATION

Ordinarie mötesplats:

Djursholms Golfklubb
Hagbardsvägen 1
182 63 Djursholm

Ordinarie mötestid: Fredagar 11:45

Hitta hit:
Ingen bild
Nästa möte:

A-K Norrman- Ronalds McDonalds Barnfond
2019-11-22 11:45