NYHETSARTIKLAR

Ett referat från lunchmötet 2019-10-11

2019-10-12 - 2020-06-01

Så var det fredag igen och vi samlas för vårt ordinarie lunchmöte på golfklubben. Vi, dvs 17 egna medlemmar och två gäster, hälsades välkomna av President Margit.

Inga kakor till kaffet idag. Doods slår igen och restaurangen tas över av Felix Jondal. Honom känner vi ju sedan Villa Pauli, som han skötte med den äran, så det här blir säkert bra. Nu kommer golfklubben vara stängd för renovering i två veckor, så vår kommande två möte kommer att ske på Östergård. Vi har två reserverade bord för lunchen från 1130. Efter lunchen flyttar vi till en annan lokal för vårt möte.

 

Birgitta informerade om det stundande 50-årsjubileet. Festen kommer att vara på Golfklubben den 29 november och ett fantastiskt program utlovas. Inbjudan har skickats ut så det är bara att anmäla sig med sin respektive och att samtidigt betala det mycket facila priset för festen. OSA är den 8 november men anmäl er redan nu så underlättar det för festkommitténs planering.

 

Margit introducerade dagens föredrag genom en kort återkoppling till klubben tidigare stora internationella projekt. Madonaprojektet lades ned för fyra år sedan behovet av vårt stöd egentligen upphört. Det projektet startades av Björn Elvin med att han fått tag i en röntgenutrustning, som inte användes längre. Denna kunde renoveras genom klubben försorg och genom bidrag från bl a Bertil G för att sedan överlämnas till sjukhuset i Madona. Projektet fortsatte sedan i flera år med leveranser av sjukhusmateriel och andra nyttigheter till Madona. Flera av klubbens medlemmar var mycket aktiv involverade i arbetet som blev framgångsrikt. Men nu söker klubben efter ett nytt internationellt projekt som skall fullgöra sina åtagande inom den Internationella tjänsten. Ett sådant projekt kan vara att ge stöd till ett arbete, som pågår för att hjälpa kvinnor i Nordmakedonien att slippa livmoderhalscancer. Ett arbete som Ljijlan Maras berättar om.

 

Ljijlana är läkare och gynekolog och disputerade på KS 2002. Hon har arbetat med förlossningsvård och gynekologi i Uppsala men är nu på Sophiahemmet. Hon är verksam i ett projekt för att utveckla diagnosticeringsmetoder för livmoderhalscancer. Man ställer sig frågan, hur kan man minska livmoderhalscancer med bättre prevention?

 

Livmoderhalscancer är den 4:e vanligaste cancerformen. År 2012 upptäcktes 528000 nya fall varav 260000 med dödlig utgång. De flesta fallen finns i låginkomstländer i Afrika och Asien. I Sverige Skandinavien är antalet fall lågt mycket beroende på den obligatoriska screeningen av kvinnor som sker. Vid undersökningar används kolposkop och en mobil tillämpning har utvecklats.

 

Nordmakedonien är ett litet land med ca 2 miljoner invånare. Landet är lugnt men har stora ekonomiska och politiska problem med utbredd nepotism och korruption. Huvudstaden heter Skopje.

 

En nordmakedonisk Inner Wheel Club i staden Bitola genomför projekt för att utbilda ungdomar. De har fått stöd från Läkarförbundet, som har ordnat välgörenhetskonserter för att få in pengar till verksamheten. Det är här vi skulle kunna komma in och bidra.

 

Det projekt, som nu diskuteras och, som också skulle kunna bli ett gemensamt projekt i Distriktet har två faser. Under Fas 1 sker information och utbildning. Under Fas 2 organiseras mobila team som kan resa runt och screena kvinnor samt utreda och bedöma eventuella cancerfall.

 

Dagens vinlotteri vanns av Ulf D.

 

Med Rotaryhälsningar

Lennart

 

 

Titta gärna på vår hemsida http://www.rotary.se/djursholm/home/

- och på Facebook: https://www.facebook.com/RotaryDjursholm

- och på Instagram: rotarydjursholm

Titta gärna också på klubbens Facebook- och Instagramgrupper där Margit m fl lägger upp bra bilder och intressant information om klubben och dess verksamhet.

facebook share button twitter share button linkedin share button

VAD ÄR ROTARY?

Rotary är en organisation för samhällsengagerade personer med olika yrkesbakgrund, kön, ålder, religion och etnisk tillhörighet, som gör humanitära insatser och arbetar för att främja samförstånd, goodwill och fred i världen.

LÄS MER

KONTAKTINFORMATION

Tel: 735054405 E-post: djursholm@rotary.se


MÖTESINFORMATION

Ordinarie mötesplats:

Djursholms Golfklubb
Hagbardsvägen 1
182 63 Djursholm

Ordinarie mötestid: Fredagar 11:45

Hitta hit:
Ingen bild
Nästa möte:

Studiebesök Porsche Center
2019-11-29 11:45