KLUBBENS HISTORIA

 

Rotary E-Club of Riddarfjärden chartrades den 20 december 2013. Vår klubbvision är att möjliggöra medlemsskap i Rotary utan bundenhet av klubbmöten varje vecka. Vårt fokus ligger på aktivt engagemang på varje medlems villkor och möjlighet med Rotarys motto och vision som ledstjärnor.

Varje medlem bidrar aktivt med sin unika kompetens till klubbens helhet som en modern Rotary-klubb i tiden.

En hybrid e-klubb genomför de flesta möten på internet men en gång i månaden ses man även vid ett middagsmöte. Samtliga möten bandas och kan följas live eller i efterhand. Däremellan sker möten via kommittémöten, ”Kom-i-kapp”-aktivitet eller besök på andra Rotaryklubbar.

 

 

 

VAD ÄR ROTARY?

Rotary är en organisation för samhällsengagerade personer med olika yrkesbakgrund, kön, ålder, religion och etnisk tillhörighet, som gör humanitära insatser och arbetar för att främja samförstånd, goodwill och fred i världen.

LÄS MER

KONTAKTINFORMATION

E-post: president@riddarfjarden.org


MÖTESINFORMATION

Ordinarie mötesplats:

Mårten Trotzig
Västerlånggatan 79
111 29 Stockholm

Ordinarie mötestid: Torsdagar 18:30

Hitta hit:
Ingen bild
Nästa möte:

Möte
2019-06-27 20:00