Funktionärer

President

Namn: Billy Jernberg

Sekreterare

Namn: Marie Juhlin

Skattmästare

Namn: Peter Rohlin

IT-samordnare

Namn: Magnus Gustafsson

Executive Secretary

Namn: Jan König

Ordf. Medlemskommittén

Namn: Britt Hernell

Ordf. TRF-kommittén

Namn: Christer Wretman

Ordf. Info/PR-kommittén

Namn: Stefan Aspelin

Revisor

Namn: Stefan Aspelin

Kontaktpers. Läkarbanken

Namn: Christer Wretman

Immediate Past President (IPP)

Namn: Åsa Hörnberg

Tillträdande President

Namn: Gry Andersson

Ordf. Programkommittén

Namn: Silvina Penaloza Isacson

Ordf. Klubbkommittén

Namn: Silvina Penaloza Isacson

Kontaktperson Yrkestjänst

Namn: Tommy Östling

Revisor

Namn: Maria Bovin Hedefalk

 

 

VAD ÄR ROTARY?

Rotary är en organisation för samhälls-engagerade personer med olika yrkesbak-grund, kön, ålder, religion och etnisk till-hörighet, som gör humanitära insatser och arbetar för att främja samförstånd, good-will och fred i världen.

LÄS MER

KONTAKTINFORMATION

E-post: president@riddarfjarden.org


MÖTESINFORMATION

Ordinarie mötesplats:

Mårten Trotzig
Västerlånggatan 79
111 29 Stockholm

Ordinarie mötestid: Torsdagar 18:30

Hitta hit:
Ingen bild
Nästa möte:

Kommer snart