Funktionärer

President

Namn: Gry Andersson

Sekreterare

Namn: Marie Juhlin

Skattmästare

Namn: Peter Rohlin

IT-samordnare

Namn: Åsa Hörnberg

Executive Secretary

Namn: Jan König

Ordf. Medlemskommittén

Namn: Billy Jernberg

Ordf. TRF-kommittén

Namn: Christer Wretman

Ordf. Administrativa kommittén

Namn: Jan König

Ordf. Programkommittén

Namn: Silvina Penaloza Isacson

Ordf. Klubbkommittén

Namn: Silvina Penaloza Isacson

Kontaktperson Yrkestjänst

Namn: Tommy Östling

Revisor

Namn: Stefan Aspelin

Immediate Past President (IPP)

Namn: Billy Jernberg

Revisor

Namn: Maria Bovin Hedefalk

Ordf. Info/PR-kommittén

Namn: Stefan Aspelin

Tillträdande President

Namn: Ann-Charlotte Björklund

Ordf. Serviceprojekt

Namn: Maria Mannerholm

Vice President

Namn: Anna König

Ordf. Klubbkommittén

Namn: Silvina Penaloza Isacson

 

 

VAD ÄR ROTARY?

Rotary är en organisation för samhällsengagerade personer med olika yrkesbakgrund, kön, ålder, religion och etnisk tillhörighet, som gör humanitära insatser och arbetar för att främja samförstånd, goodwill och fred i världen.

LÄS MER

KONTAKTINFORMATION

E-post: president@riddarfjarden.org


MÖTESINFORMATION

Ordinarie mötesplats:

Mårten Trotzig
Västerlånggatan 79
111 29 Stockholm

Ordinarie mötestid: Torsdagar 18:30

Hitta hit:
Ingen bild
Nästa möte:

Möte
2019-06-27 20:00