Enköping
STOCKHOLMS VÄSTRA

Klubbens fysiska måndagsmöten åter igång sedan den 16:e augusti.
Vi vill givetvis att ni alla hjälps åt att hålla fysisk distans för att undvika Covid-19 spridning; att ni använder tvål och vatten samt handsprit, och framförallt att ni undviker att komma om ni känner er febriga eller har hosta. Samhället är skört och vi måste alla bidra till att hålla tillbaks Covid-19, så att det inte orsakas ytterligare lidande.

För att underlätta för restaurangen och ge föredragshållaren garanterad tid har vi vänt på ordningen så att vi äter efter föredraget. Så kom i tid så att ni inte missar föredragsstarten 12:00

Anteckningar från våra möten hittar ni under Dokument/Måndagsmötesreferat
Kom ihåg årsmötet den 22/11

Pågående projekt 2021/2022

Majblomman
Flera av våra medlemmar bidrog med tid och pengar till att kommunens och kyrkans sommarkollo med barn i majblommeprojektet skulle bli lyckat. Feedback från barnen visade att de hade en fantastiskt trevlig tid under kollot.


End Polio Now 

För varje föredragshållare som har deltagit i våra möten ger vi 25 US dollar till Rotary End Polio Now och Bill och Melinda Gates dubblerar sedan denna summa. 

Kvinnojouren i Enköping
Enköping Rotaryklubb stöttade under 2021 Kvinnojouren i Enköping med 10 000 kr för genomförande av aktiviter med de berörda som annars inte ryms i Kvinnojourens budget.


Enköpings Scoutkår
Under 2021 gav vår klubb Enköpings Scoutkår ett bidrag på 10 000 kr för kunna genomföra lägerverksamhet bla till att köpa in nya tält som scouterna använde under sin lägerverksamhet i somras.

Stipendier till studenter på Westerlundska Gymnasiet

I samband med skolavslutningen 2021 delade Enköpings Rotaryklubb ut två stipendier á 3000 kr till två studenter i en avgångsklass på Westerlundska Gymnasiet. Riktlinjerna för stipendiet var att ungdomarna skall ha goda studieresultat och vara en god kamrat. För motiveringar och stipendiater, se längre ner på denna sida.

 

Klubbens regelbundna verksamhet som genererar pengar till samhällsnytta

Glädjegrisen

Vår klubb har sedan många år en fin och stor spargris där våra medlemmar och gäster uppmanas att berätta något glädjande och i samband med detta ge ett bidrag, fysiskt i grisen eller via Swish (123 311 34 87). Dessa pengar används oavkortat till välgörande ändamål.

 

Vinlotteri en gång i månaden

Klubben anordnar varje månad ett vinlotteri, normalt sista måndagen i månaden. Tre spännande flaskor vin är med i lotteriet och alla närvarande medlemmar och gäster köper lotter. Pengarna används oavkortat till välgörande ändamål. 

 

Medlemsavgifter

Allt arbete inom Rotaryklubben och alla föredragshållare ställer upp utan ersättning så våra medlemsavgifter är också ett sätt att få in pengar till klubben som kan användas för välgörande ändamål.

Stipendiater och motiveringar:

Enköping Rotaryklubb har härmed glädjen att få utdela 2021 års 

STIPENDIUM

 av summa 3 000 kronor till

Frans Eriksson

 TE 18 A

 

Motivering: ”Frans ställer upp för sina medmänniskor och har inte bara fokus på sig själv och sina studier. Han visar med sin värmande omtanke stor förståelse för sina medmänniskor och klasskamrater. Frans står upp för alla människors lika värde och vågar ta ställning”.

 

 

Enköping 2021-06-04

 

Gunnar Lundin

Skattmästare Enköpings Rotaryklubb


----------------------------------------------------------------------------

Enköping Rotaryklubb har härmed glädjen att få utdela 2021 års 
STIPENDIUM
 av summa 3 000 kronor till
Pär Anders Alexander Johansson RL 18
Motivering: ”Du har på ett naturligt och beundransvärt sätt tagit dig an restaurangens olika arbetsuppgifter men du har även lyckats neutralisera dess fördomar. Allt detta tack vare din fina och neutrala inställning till att arbeta över gränserna. Du har oavsett vem det är som behöver hjälp eller vad hen behöver hjälp med, tagit av din tid för att få saker klara i tid. Även din förmåga att låta alla vara med och känna sig delaktiga har bidragit till god stämning och gjort restaurangen lättarbetad för alla. Din närvaro sprider trygghet”.
Enköping 2021-06-04
 
Gunnar Lundin
Skattmästare Enköpings Rotaryklubb
 

 ----------------------------------------------------------------------------

Enköpings Rotaryklubb har härmed glädjen att få utdela 2020 års 

STIPENDIUM

 av summa 3 000 kronor till

Emma Ytterbom NA17A

 

Motivering: ”För utmärkta studieresultat där Emma inte bara siktat på höga betyg utan även hela tiden velat förstå kunskapen och lära sig mer”.

 

Enköping 2020-06-05

 

 

Katarina Lyckstedt

President Enköpings Rotaryklubb


----------------------------------------------------------------------------

Enköpings Rotaryklubb har härmed glädjen att få utdela 2020 års 
STIPENDIUM
 av summa 3 000 kronor till
Filippa Mikaelsen SA17B
 
Motivering: ”För goda studieresultat samt ett samhällsengagemang för att göra världen bättre för sina medmänniskor, med jämställdhet och klimatet i fokus”.
 
Enköping 2020-06-05
 
 
Katarina Lyckstedt
President Enköpings Rotaryklubb
 

----------------------------------------------------------------------------

Enköpings Rotaryklubb har härmed glädjen att få utdela 2019 års 

STIPENDIUM

 av summa 2 000 kronor till

Elise Nordenberg NA16B

 

Motivering: ”Du är en god kamrat med ett vänligt bemötande mot alla elever och personal på skolan. Positivt inställd till dina åtaganden och skolarbete med målvetenhet och framåtanda, vilket genererat höga studieresultat. Genom din personlighet och uppförande är du vägledande för andra på skolan gällande hur skolans värdegrund appliceras i vardagen”.

 

Enköping 2019-06-05

 

Cecilia Sundling

President Enköpings Rotaryklubb

 

 ----------------------------------------------------------------------------

Enköpings Rotaryklubb har härmed glädjen att få utdela 2019 års 

STIPENDIUM

av summa 2 000 kronor till

Hannes Gustafsson TE16A

 

Motivering: ”I ditt gymnasiearbete (låten och musikvideon Vories – Kids looking for attention) har du bidragit till att uppmärksamma frågan om ungdomars psykiska ohälsa och vikten av att finnas där för dina medmänniskor. Detta är också ett förhållningssätt som kännetecknar dig som person och du värnar om alla människors lika värde”.

 

Enköping 2019-06-05

 

Cecilia Sundling

 

President Enköpings Rotaryklubb