Enköping-Trögden
STOCKHOLMS VÄSTRA

FUNKTIONÄRER

 

President

Namn: Ulla Reuterskiöld

Sekreterare

Namn: Pernilla Aronsson Jensen

Skattmästare

Namn: Monica Dahlén

IT-samordnare

Namn: Lars Wall

Telefon: +

E-post: lars.wall@torstuna.nu

Executive Secretary

Namn: Lars Wall

Telefon: +

E-post: lars.wall@torstuna.nu

Ordf. Medlemskommittén

Namn: Ulla Pettersson

Ordf. TRF-kommittén

Namn: Wilhelm Reuterswärd

Kontaktperson Läkarbanken

Namn: Stina Hedberg

Introduktionsansvarig

Namn: Lennart Thorstensson

Kontaktperson ungdomsutbyte

Namn: Josefine Reutfors

Kotaktperson medlemsvård

Namn: Ulla Pettersson

Ansvarig Teknikgruppen

Namn: Claes Brorsson

Kontaktperson Yrkestjänst

Namn: Wilhelm Reuterswärd

Ansvarig Gästvärdsgruppen

Namn: Staffan Damell

Vice President

Namn: Anne Nilsson

Telefon: +46 070-5173876

E-post: anne@nilsson.be

Revisorssuppleant

Namn: Lars Olsson

Kontaktperson yrkesmentorer

Namn: Wilhelm Reuterswärd

Arkivarie

Namn: Björn Roberg

Kontaktperson Samhällstjänst

Namn: Anne Nilsson

Telefon: +46 070-5173876

E-post: anne@nilsson.be

Kontaktperson internationell tjänst

Namn: Göran F Ericson

Revisor

Namn: Björn Roberg

Ordf. Info/PR-kommittén

Namn: Ulla Reuterskiöld

Kontaktperson kommittéer och arbetsgrupper

Namn: Anne Nilsson

Telefon: +46 070-5173876

E-post: anne@nilsson.be

Kontaktperson GSE Group Study Exchange

Namn: Göran F Ericson

Vice IT-ansvarig

Namn: Johan Rydstedt

Immediate Past President (IPP)

Namn: Anders Grape

Introduktionsansvarig

Namn: Ulla Reuterskiöld

Kontaktperson media och annonsering

Namn: Anne Nilsson

Telefon: +46 070-5173876

E-post: anne@nilsson.be

Ordf. Programkommittén

Namn: Maria Berg

Tillträdande President

Namn: Anders Grape

Webmaster

Namn: Lars Wall

Telefon: +

E-post: lars.wall@torstuna.nu

Närvarorapportör

Namn: Pernilla Aronsson Jensen

Kontaktperson Nya Generationer

Namn: Josefine Reutfors

Revisor

Namn: Inger Fjellner

Ordf. Klubbkommittén

Namn: Anders Wetterborg

Registeransvarig

Namn: Lars Wall

Telefon: +

E-post: lars.wall@torstuna.nu

Ansvarig Sekreterargruppen

Namn: Pernilla Aronsson Jensen

Kontaktperson ungdomstjänst

Namn: Josefine Reutfors