Enköping-Trögden
STOCKHOLMS VÄSTRA

FUNKTIONÄRER

 

President

Namn: Anders Grape

Sekreterare

Namn: Wilhelm Reuterswärd

Skattmästare

Namn: Monica Dahlén

IT-samordnare

Namn: Lars Wall

Telefon: +

E-post: lars.wall@torstuna.nu

IT-samordnare

Namn: Ewa Sollenberg

Executive Secretary

Namn: Lars Wall

Telefon: +

E-post: lars.wall@torstuna.nu

Executive Secretary

Namn: Ewa Sollenberg

Executive Secretary

Namn: Johan Rydstedt

Executive Secretary

Namn: Alfred Eriksson

Executive Secretary

Namn: Maria Berg

Ordf. Medlemskommittén

Namn: Hasse Jonsson

Ordf. TRF-kommittén

Namn: Wilhelm Reuterswärd

Valberedning

Namn: Ulla Reuterskiöld

Ledamot Ungdomstjänstkommittén

Namn: Stina Hedberg

Kontaktperson GSE

Namn: Göran F Ericson

Kontaktperson Yrkestjänst

Namn: Wilhelm Reuterswärd

Kontaktperson Ungdomsutbyte

Namn: Josefine Reutfors

Valberedning

Namn: Anders Grape

Vice President

Namn: Anne Nilsson

Telefon: +46 070-5173876

E-post: anne@nilsson.be

Kontaktperson internationell tjänst

Namn: Göran F Ericson

Ledamot Internationella tjänstekommittén

Namn: Anna-Lena Karlsdotter

Kontaktperson Nya Generationer

Namn: Josefine Reutfors

Ordf. Info/PR-kommittén

Namn: Anders Grape

Kontaktperson kommittéer och arbetsgrupper

Namn: Anne Nilsson

Telefon: +46 070-5173876

E-post: anne@nilsson.be

Registeransvarig

Namn: Lars Wall

Telefon: +

E-post: lars.wall@torstuna.nu

Introduktionsansvarig

Namn: Lennart Thorstensson

Teknikgruppen

Namn: Johan Rydstedt

Ledamot Yrkestjänstkommittén

Namn: Thomas Sjödén

Ledamot Internationella tjänstekommittén

Namn: Leif Küller

Revisor

Namn: Inger Fjellner

Webmaster

Namn: Ewa Sollenberg

Ledamot PR- och Informationskommittén

Namn: Anne Nilsson

Telefon: +46 070-5173876

E-post: anne@nilsson.be

Ledamot Yrkestjänstkommittén

Namn: Lennart Thorstensson

Ledamot Yrkestjänstkommittén

Namn: Johan Rydstedt

Ledamot Internationella tjänstekommittén

Namn: Rahma Wehelie

Gästvärdsgruppen

Namn: Bo Leijon

Valberedning

Namn: Ulla Pettersson

Ledamot PR- och Informationskommittén

Namn: Ewa Sollenberg

Kontaktperson Annonsering

Namn: Anne Nilsson

Telefon: +46 070-5173876

E-post: anne@nilsson.be

Ledamot Ungdomstjänstkommittén

Namn: Hasse Jonsson

Webmaster

Namn: Alfred Eriksson

Arkivarie

Namn: Björn Roberg

Ledamot Klubbkommittén

Namn: Ulla Pettersson

Kontaktperson Media

Namn: Anne Nilsson

Telefon: +46 070-5173876

E-post: anne@nilsson.be

Gästvärdsgruppen

Namn: Hasse Jonsson

Närvarorapportör

Namn: Wilhelm Reuterswärd

Ledamot Programkommittén

Namn: Maria Berg

Ledamot Programkommittén

Namn: Göran Sjögren

Immediate Past President (IPP)

Namn: Ulla Reuterskiöld

Ordf. Klubbkommittén

Namn: Anders Wetterborg

Kontaktperson Samhällstjänst

Namn: Anne Nilsson

Telefon: +46 070-5173876

E-post: anne@nilsson.be

Kontaktperson Medlemsvård

Namn: Hasse Jonsson

Kontaktperson yrkesmentorer

Namn: Wilhelm Reuterswärd

Ledamot

Namn: Maria Berg

Ledamot Programkommittén

Namn: Mikael Tomberg

Ledamot Programkommittén

Namn: Arne Wåhlstedt

Introduktionsansvarig

Namn: Ulla Reuterskiöld

Kontaktpers. Läkarbanken

Namn: Stina Hedberg

Ledamot Programkommittén

Namn: Helena Wackt

Revisor

Namn: Lars Olsson

Ledamot

Namn: Mikael Tomberg