Enköping-Trögden
STOCKHOLMS VÄSTRA

PROJEKT - Klubbens projekt


Uppsala Rotary Peace Center


Foto Magnus Aronsson
Ett av våra hjälpprojekt. Varje föredragshållare får ett gåvobevis att vi stöttat Uppsala Rotary Peace Center med 200 kronor. Även våra födelsedagshyllningar i klubben är en födelsedagshyllning med 200 kronor till samma ändamål. Här är de nio nya masterstudenterna.

"Gåvobevis. Som tack för att du hållit ett föredrag hos oss på Enköping-Trögden Rotaryklubb har vi satt in 200 kr till Insamlingsstiftelsen för främjande av stipendiater vid Rotary Peace Center i Uppsala, bankgiro 322-6883"

Tack för ditt bidrag!

Department of Peace and Conflict Research


Framtidens fredsbyggare

Rotarys Peace Center Program utbildar unga ledare som kan bli framtidens katalysatorer för fredsbyggande. Förutom akademisk träning och fältarbeten får Rotary Peace Fellows tillgång till ett världsomspännande nätverk av 1,2 miljoner rotarianer. Rotary International finansierar sju Peace Centers – varav ett i Sverige, vid Uppsala universitet. Programmet är ett tydligt bevis för vår organisations engagemang för fred i världen. Totalt har programmet idag utbildat ca 1 300 Peace Fellows, som arbetar världen över.

 

 Vår vattenkälla Siwid i Kenya är klar

I samarbete med Rotary Doctors / Läkarbanken
Rotary Doctors / Läkarbanken 
 

Klubben sponsrade källan

 
Här är under arbetet med källan


Majblomman 2019 - ett av våra projekt


Majblomman 2013
Majblomman 2016
 
Kollo 2015 i Bredsand

Majblommans motto är ”Barn hjälper barn”

Dagläger i Bredsand sommaren 2016
Klicka här för mer info


Klicka på "Läs mer" för bildspel om sommarkollo 2015 och mer info om vår lokala Majblommekommitté och stiftelsen Majblomman.Vår täckta vattenkälla i Kenya - ett av våra projekt

Initiativtagaren till våra vattenprojekt var vår numera bortgångne medlem
Sten von Matern, som här informerar om projektet på ett lunchmöte.


Vår täckta vattenkälla i Kenya är klar! Klicka på "Läs mer" för bilder och rapport!


Ett exempel hur det går till med en täckt vattenkälla i Kenya


(Bilden från ett annat projekt)
Klicka på Läs mer och se bilder från tidigare liknande projekt.


1000 tvålar till evakueringsboende


PDF-fil här

Skrytgrisen - Härbärget

Skrytgrisen - Härbärget
Den som vill berättar något som gått bra och som man vill skryta över.
Man lägger en slant, oftast 100 kr. Om man inte har kontanter går det bra att
swisha över slanten på 123 137 52 78. Pengarna går oavkortat till Härbärget.
Våra projekt 2015-2016Alvar Ehlins Minnesfond - ett av våra projekt

Alvar Ehlins Minnesfond

Alvar Ehlins Minnesfond är en stiftelse med ändamål att ekonomiskt stödja och uppmuntra ungdomar under 25 år i Enköpings kommun, som på ett berömvärt sätt förändrat sin situation och visat god ambition för framtiden. 

Alvar Ehlin var bankdirektör på Uplandsbanken och grundare av Enköping-Trögden Rotaryklubb 1973. Vid hans bortgång 2008 insamlades medel till en stiftelse i hans namn.

Ansökan om bidrag ur fonden kan e-postas till enkoping-trogden@rotary.se för vidare kontakt.