Enköping-Trögden
STOCKHOLMS VÄSTRA
ArticleView

NYHETSARTIKLAR

Rotary Hero Reward
 Detta certifikat uppmärksammar rotarian  grund av
engagemang, hängivenhet och superheroisk anda
för att upprätta hålla ideal och att göra gott i världen.

LARS WALL är härmed officiellt förklarad
ROTARY HERO