Enköping-Trögden
STOCKHOLMS VÄSTRA
ArticleView

NYHETSARTIKLAR

DG- och USA-besök

Den 2 september ägde två lite mer högtidliga möten rum. Vi fick dels besök av DG Dag Johannesson som poängterade att kraften i Rotary ligger i klubbarna, dels av Göran Fredrikson från The Rotary Club Orange Park Sunrise i Florida på besökt i hemstaden Enköping.