Enköping-Trögden
STOCKHOLMS VÄSTRA

PROGRAM

201001 Guidning i Vattenparken

Talare: Ulla Reuterskiöld
Tidpunkt:
Adress: Vattenparken


Välkomna på guidning i Vattenparken!

Louise Boiesen från Enköpings kommun visar hur dagvattenreningen fungerar i vattenparken.
Vattenparken är ett omtyckt rekreationsområde men det är framförallt en dagvattenreningsanläggning som minskar våra utsläpp av skadliga och övergödande ämnen till Mälaren.

Samling 12,15 vid Baccohallen, mat ordnar man själv innan.

Välkomna