Funktionärer

President

Namn: Mona Lindén

Sekreterare

Namn: Ida Kyrkander

Skattmästare

Namn: Kent Celander

Telefon: +46 0767-957605

E-post: kent.celander@gmail.com

IT-samordnare

Namn: Daniel Croona

Telefon: +46 733-998797

E-post: daniel@croona.com

Ordf. TRF-kommittén

Namn: Lars-Erik Kullenwall

Telefon: +46 070-5318547

E-post: larserik.kullenwall@gmail.com

Vice President

Namn: Conny Johansson

Vice klubbmästare 1

Namn: Jan Johansson

Kontaktperson RFE

Namn: Jörgen Persson

Telefon: +46 730-963930

E-post: cjorgen.persson@gmail.com

Ledamot Programkommittén

Namn: Åsa Gustaf-Janson

Kontaktperson Yrkestjänst

Namn: Lars-Erik Kullenwall

Telefon: +46 070-5318547

E-post: larserik.kullenwall@gmail.com

Kontaktperson GSE

Namn: Conny Johansson

Ledamot TRF-kommittén

Namn: Jörgen Persson

Telefon: +46 730-963930

E-post: cjorgen.persson@gmail.com

Ledamot medlemsutveckling

Namn: Maria Lindström

Kontaktperson Samhällstjänst

Namn: Jonas Hagström

Immediate Past President (IPP)

Namn: Torbjörn Karlsson

Kontaktperson internationell tjänst

Namn: Jörgen Persson

Telefon: +46 730-963930

E-post: cjorgen.persson@gmail.com

Ledamot medlemsutveckling

Namn: Bertil Larsson

Revisor

Namn: Gunilla J Carlsson

Kontaktperson Ungdomsutbyte

Namn: Torbjörn Karlsson

Revisorssuppleant

Namn: Fredrik Pettersson

Klubbmästare

Namn: Hans Ohlson

Ledamot medlemsutveckling

Namn: Christina Janson

Tillträdande President

Namn: Anders Larsson

Stipendieansvarig

Namn: Mats Olsson

Revisor

Namn: Gunilla Abelson

Past president 3

Namn: Christina Janson

Ledamot Programkommittén

Namn: Per-Anders Sandström

Ordf. Info/PR-kommittén

Namn: Maria Falegård

Klubbmästare 2

Namn: Christina Wiberg

Klubbmästare 2

Namn: Christina Vitegårdh Ahlenius

RYLA ansvarig

Namn: Elsie Isaksson

Ledamot TRF-kommittén

Namn: Per-Anders Sandström

Kontaktperson Media

Namn: Maria Falegård

Kontaktpers. Läkarbanken

Namn: Eva Palmenäs

Ordf. Programkommittén

Namn: Christina Vitegårdh Ahlenius

Past president 2

Namn: Elsie Isaksson

vice Skattmästare

Namn: Jan Johansson

vice Sekreterare

Namn: Karola Svensson

Arkivarie

Namn: Ingemar Johansson

Telefon: +46 070-5938077

E-post: ingemarjohansson@hotmail.com

 

 

VAD ÄR ROTARY?

Rotary är en organisation för samhällsengagerade personer med olika yrkesbakgrund, kön, ålder, religion och etnisk tillhörighet, som gör humanitära insatser och arbetar för att främja samförstånd, goodwill och fred i världen.

LÄS MER

MÖTESINFORMATION

Ordinarie mötesplats:

Hotel Falköping
Medborgarplatsen 1
521 44 Falköping

Ordinarie mötestid: Fredagar 12:00

Hitta hit:
Ingen bild
Nästa möte:

Bertil Larsson - "Nedslag i mitt liv". Gästvärd och referent: Christine Lennerö
2020-01-31 12:00