Falsterbo-Skytts Rotary Club har ca 60 medlemmar, som representerar olika yrkeskategorier. 

De är i allmänhet yrkesverksamma i Vellinge kommun eller bor i kommunen. 

 

Klubben håller sina möten onsdagar kl.12.15 på Hantverksgården i Vellinge 

Adress Trelleborgsvägen 5.

Alla Rotarianer är välkomna. 

 

Mötesdeltagarna kommer i allmänhet redan vid 12-tiden för en stunds mingel. 

Lunchen börjar precis kl.12.15. 

Efter lunchen följer ett föredrag som brukar börja ca 12.50. 

Mötet avslutas senast kl.13.30. 

 

Föredragen hålls normalt på svenska, men det förekommer att föredragen hållas på engelska.

 

Klädsel är efter årstid och sk. "Smart casual".    

 

Information in English

The Club meets Wednesdays at 12.15 at Hantverksgården in Vellinge

Address: Trelleborgsvägen 5. 

All Rotarians are very welcome.

Klubbprogram
onsdag den 24 april 2019
Egoföredrag
 
onsdag den 8 maj 2019
Scandicandy
 
onsdag den 12 juni 2019
KM i Golf
 
onsdag den 26 juni 2019
Presidentskifte
 
Klubbprojekt
torsdag den 15 februari 2018
Falsterbo-Skytts Kultur- och Idrottsstipendium
OBS! Ansökningan inlämnas per epost senast 15 maj 2018.

Falsterbo-Skytts Kultur- och Idrottsstipendium utdelas i samband med presidentskifte i slutet av juni.

Falsterbo-Skytts kultur- och idrottsstipendium är avsett att delas ut till en eller flera lämpliga personer för att stödja och uppmuntra förtjänstfull verksamhet/insats inom kulturella eller idrottsliga områden.

Stipendiet må endast tilldelas person, som ej fyllt 21 år, och som är eller har varit bosatt i Vellinge kommun. 

2018 Stadgar Kultur- och Idrottsstipendium.pdf

 
onsdag den 14 februari 2018
Gert Åkesson stipendium
Gert Åkesson stipendiet delas ut årligen i smaband med skolavslutning på Sundsgymnasiet, Vellinge.

 
 
måndag den 14 december 2015
Årets Yrkesperson
Delas ut gemensamt med Falsterbo-Vellinge Rotaryklubb varje år i december
 
 
Distriktprojekt
måndag den 25 september 2017
Klubbarnas projektarbete
Birger Simonsson, Simrishamn har under året fortlöpande gjort översikter av klubbarnas samtliga projektarbeten.
Informationen som visas här, är de senaste uppgifterna.
Mjuka projekt avser det arbete som klubbarna bedriver själva utan extern finansiering. Fasta projekt avser finansierade projekt av TRF,U-fonden och Rotary Doctors (Läkarbanken). 
Översikten visar klubbarnas hårda projekt, projektsammanställning,projektinformationen på hemsidan samt faktasummering.
Gå in och läs mer!


 
tisdag den 8 december 2015
Polio Plus


Ett av Rotarys prioriterade mål är att utrota Polio i världen. Rotarys Polio projekt "End Polio Now" är ett världsomspännande projekt där över 2 miljarder barn i över 110 länder har vaccinerats mot Polio.
 

VAD ÄR ROTARY?

Rotary är en organisation för samhällsengagerade personer med olika yrkesbakgrund, kön, ålder, religion och etnisk tillhörighet, som gör humanitära insatser och arbetar för att främja samförstånd, goodwill och fred i världen.

LÄS MER

KONTAKTINFORMATION

Tel: 040-420113 E-post: falsterbo-skytts@rotary.se


MÖTESINFORMATION

Ordinarie mötesplats:

Hantverksgården i Vellinge
Trelleborgsvägen 5
23535 Vellinge

Ordinarie mötestid: Onsdagar 12:15

Hitta hit:
Ingen bild
Nästa möte:

Presidentskifte
2019-06-26 12:00