Fellingsbro
STOCKHOLMS VÄSTRA

FUNKTIONÄRER

 

vice IT-samordnare

Namn: Elias ben Salem

President

Namn: Alida Malm

Sekreterare

Namn: Johanna Ekblad

Skattmästare

Namn: Torsten Ericsson

Telefon: +46 070-6723012

E-post: balsta.torsten@gmail.com

IT-samordnare

Namn: Christer Rydergård

Telefon: +46 070-5363652

E-post: crydergard@gmail.com

IT-samordnare

Namn: Gunnar Fagrell

Ordf. Medlemskommittén

Namn: Christer Rydergård

Telefon: +46 070-5363652

E-post: crydergard@gmail.com

Ordf. TRF-kommittén

Namn: Elias ben Salem

Vice President

Namn: Anders Ahrel

Telefon: +46 070-7283238

E-post: arno.ahrel@gmail.com

Ledamot

Namn: Göte Widén

Kontaktperson Rekrytering

Namn: Christer Rydergård

Telefon: +46 070-5363652

E-post: crydergard@gmail.com

Immediate Past President (IPP)

Namn: Anders Ahrel

Telefon: +46 070-7283238

E-post: arno.ahrel@gmail.com

Inkommande Sekreterare

Namn: Johanna Ekblad

Kontaktperson Medlemsvård

Namn: Christer Rydergård

Telefon: +46 070-5363652

E-post: crydergard@gmail.com

Kontaktperson Media

Namn: Anders Ahrel

Telefon: +46 070-7283238

E-post: arno.ahrel@gmail.com

Ordf. Info/PR-kommittén

Namn: Johanna Ekblad

Ordf. Serviceprojekt

Namn: Elias ben Salem

Kontaktperson Annonsering

Namn: Christer Rydergård

Telefon: +46 070-5363652

E-post: crydergard@gmail.com

Ledamot TRF-kommittén

Namn: Anders Ahrel

Telefon: +46 070-7283238

E-post: arno.ahrel@gmail.com

Ledamot TRF-kommittén

Namn: Johanna Ekblad

Webmaster

Namn: Elias ben Salem

Kontaktperson PolioPlus

Namn: Christer Rydergård

Telefon: +46 070-5363652

E-post: crydergard@gmail.com

Kontaktperson Samhällstjänst

Namn: Anders Ahrel

Telefon: +46 070-7283238

E-post: arno.ahrel@gmail.com

Revisor

Namn: Johanna Ekblad

Ordf. Programkommittén

Namn: Christer Rydergård

Telefon: +46 070-5363652

E-post: crydergard@gmail.com

Arkivarie

Namn: Torsten Ericsson

Telefon: +46 070-6723012

E-post: balsta.torsten@gmail.com

Kontaktperson Ungdomsutbyte

Namn: Gullan Bergdahl

Revisor

Namn: Jonas Kleber

Revisor

Namn: Bernt Johansson

Tillträdande President

Namn: Alida Malm