Göteborg Älvstranden
STOCKHOLMS VÄSTRA

FUNKTIONÄRER

 

President

Namn: Anna Aspgren

Sekreterare

Namn: Ann Strömberg

Skattmästare

Namn: Ingrid Jakobson

IT-samordnare

Namn: Ann Strömberg

Executive Secretary

Namn: Ann Strömberg

Tillträdande President

Namn: Ann Strömberg

Kontaktperson Ungdomsutbyte

Namn: Carina Virén

Immediate Past President (IPP)

Namn: Margareta Carlsson Lundin

Ordf. Programkommittén

Namn: Anita Esping

Klubbmästare

Namn: Lisbeth Torring