Göteborg City
STOCKHOLMS VÄSTRA

NYHETSARTIKLAR

Hållbar framtid


Mellan de här två bilderna har det gått 8 välmatade timmar med intressanta, kloka och inspirerande föreläsningar med det övergripande temat: Hållbar framtid. Talare var bland flera andra Chalmers rektor, Lisebergs vice VD, Stenas vice VD, nyttigt godisentreprenören Sara Serrey, 1928:as VD Kristina Lagerstedt, radiojournalisten Christian Olsson. F.d. Hammerfallbasisten Magnus Rosén röjde och Peter Park Larsson spelade klassisk gitarr - spännvidden var således enorm under årets distriktskonferens som vår klubb, Göteborg City, arrangerade. Därefter blev det middag med dans inpå småtimmarna. Fler bilder kan du se på fb, Rotary district 2360.

Nyckeln till frihet: Att hitta sig själv


Den största och avgörande insikten för Nathalie, från KRIS (kriminellas revansch i samhället) var när hon förstod att, oavsett var i världen hon befinner sig, så har hon alltid sig själv med sig. Och är man drabbad av beroendesjukdomen så hjälper det inte att flytta till Dalarna eller Thailand för att komma ur sitt missbruk, drogerna finns där också. Sjukdomen är definierad av WHO som en förvärvad, kronisk mental besatthet där belöningssystemet kidnappats. Sjukdomen är dessutom dödlig. Nathalies insikt gjorde att hon efter träget arbete med sig själv med stöd av 12-stegsprogrammet har varit drogfri i 6 år och istället har hon nu kraft att hjälpa andra inom ramen för KRIS och har utbildat sig till hälsopedagog. Hennes starka och berörande berättelse inger hopp och arbetet inom KRIS är viktigt. Vid styrelsemötet efter föredraget beslutades att ge 1000 kr till KRIS fortsatta arbete.

Humrarna har blivit fler på senare år


Kerstin Bertrandsson Schiller från Fotö berättade vid fredagens frukostmöte om det spännande hummerfisket hon har ägnat sig åt i 26 år. Det är hårt reglerat, riktigt hårt, sedan 2017. I Danmark t.ex. fiskas hummer året runt, medan det är tillåtet bara mellan första måndagen efter 20 augusti kl 07 fram till den siste november för fritidsfiskare. Yrkesfiskare får hålla på hela december också. Det är viktigt med redskapen och allra viktiast är verktyget som mäter carapaxmåttet (från huvud till sköldslut) som måste vara 9 cm, annars ska hummern tillbaka i havet. Likaså om det är en romhona med utvändig rom. De begränsningar som gjorts verkar ha fått effekt, menar Kerstin, som är glad åt mycket god fångst hittills i år. och då är ändå halva tiden kvar.

Vinlotteripengar går till blindskola i Jagriti

Äntligen! Ja, det känns verkligen så. Processen att få igenom ett "global grant" till fortsatt stöd för blindskolan i Jagriti har tagit mycket lång tid, men nu hav kunnat skicka vårt nya bidrag på 5000 USD. På skolan går unga synskadade flickor en mycket bättre framtid till ötes än vad som annars hade varit fallt. Se videon här från hybridmötet i fredags med klubbmedlemmar på plats i Comfort hotell, representanter från Pune Central Rotaryklubb i Indien och några som deltog hemifrån i Sverige och på Mallorca. Rotaryprojekt för nytta! Explosionen och branden i Annedal – Rotary bistod med förnödenheter


Många som drabbats av branden sökte sig till Saronkyrkan för hjälp.  Tack vare snabbt initiativ från vår medlem Prabha som kontaktade kyrkan och fick veta vad de behövde hjälp med, kunde Prabha och Yvonne införskaffa en del av de förnödenheter som behövdes.  Två tacksamma värdar i kyrkans entré tog emot hygienartiklar och underkläder som det var störst behov av.

Våld i nära relationer

Psykologen och samtalsterapeuten Peter Breife berättade om sitt arbete med Våld i nära relationer. En definition är: Våld är varje handling mot en annan person, som genom denna handling skadar, skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från att göra något den vill. Flera typer/kategorier av våld är fysiskt, psykiskt, sexuellt, materiellt, latent och ekonomiskt förtryck. Orsakerna till våldet kan vara värderingar, inlärning från uppväxten, självbild eller psykisk ohälsa eller missbruk. I behandling med personerna som använder våld arbetar Peter med att lyssna in klientens perspektiv och skapa ett förtroende. Det gäller att bl a. försöka få klienten att upptäcka hur han/hon reagerar och stoppa innan våldshandlingen kan ske. Det blev många frågor och intressanta diskussioner från deltagarna på mötet.

Ett tacksamhetens ego


Lei Wang, vår nya medlem, berättade i sitt egoföredrag om betydelsefulla kvinnor i sitt liv, sin farmor, sin mamma och sin dotter. Hon har levt halva sitt liv i Kina, där hennes erfarenheter ledde henne till studier i kinesisk medicin som i sin tur förde henne till arbetet med akupunktur. Hon uppskattar den stora friheten i Sverige och att, likt under hela sin barndom, arbeta med händerna, med nålar t.ex. ("Att hålla i en nål är som att hantera en tiger", sa hennes professor) eller hugga ved eller köra traktor på landet. Att meditera ger henne ett stort lugn och en möjlighet att rensa bort sitt invärtes ogräs. Ett av hennes motton är "Din fiende är din bästa lärare". Tacksamhet lyste genom hela föredraget. 

Ur våra egna djupa källor....


Det blev ett fint intimt möte med intressanta, roliga och berörande ego-föredrag från alla närvarande som fick ca 3 minuter var.  På den tiden hinner man säga ganska mycket.  Några ego-föredrag avslutades med en cliffhanger och där utlovades fortsättning vid ett annat tillfälle.

Mänskliga rättigheter i Kina


Peter Ebertz från ISHR berättade engagerat om erfarenheter han gjort under sina år med arbete för mänskliga rättigheter i Kina.  Han berättade om svårigheterna att få människor att förstå vidden av grymheterna med bland annat organstölder på samvetsfångar i arbetsläger, och hur det kan påverka oss i Sverige och Göteborg.  Men det fanns även ljusglimar.   Bland annat har han skapat goda kontakter med bland annat riksdag, UD och Utrikespolitiska Institutets Nationella kunskapscentrum om Kina, och märker att medvetenheten om brotten som begås ökar.  Han tipsade om en serie globala webinarier med start den 17 september som behandlar organstölder och hur man jobbar för att få stopp på dem.  Den intresserade kan gå in på för mer info på www.worldsummitcpfoh.info

"Sakta vi går genom stan"


Vi hade det bästa tänkbara vädret för en promenad i stan.  Börje tog oss med på en härlig stadsvandring och berättade om flera intressanta byggnader varav den första låg bara 50 meter från Comfort Hotell.  Landshövdingeresidenset, som uppfördes i mitten av 1600-talet till greven Lennart Torstensson och hans maka Beata De La Gardie. I sakta mak under Börjes kunniga ledning tog vi oss vidare till Kronhuset, också det uppfört på 1600-talet som tyghus, dvs lager för utrustning till militären.  En mycket trevlig och uppskattad promenad avslutades på Gustav Adolfs Torg där Börje berättade om Rådhuset och Börsen.  

Ego: Lia van der Ven


Lia berättade med inlevelse och energi om sitt liv och hur hon till slut hamnade i Göteborg.  Det som lyste starkt i föredraget var hennes engagemang för olika frågor i barnens skolor och i samhället. Hon och familjen slog ner sina bopålar på olika orter i Holland och Sverige alltefter vad jobben krävde.  Och på alla ställen fanns det tillfällen att ta sig an olika frågor i skola och samhälle.   Från Åmål och Rotaryklubben Tuppen, där Lia hade ett starkt engagemang, flyttade hon och familjen till Göteborg, och här valde Lia att gå med i vår klubb där hon känner sig hemma.

Trafikkontoret - Emma banar väg över älven


Emma Josefson, trafikplanerare på Trafikkontoret, Göteborgs stad, gav oss en exposé över processarbetet ifråga om infrasturkturprojketen i staden och i synnerhet den gång- och cykelväg som föreslås från Casinot vid Stenpiren över till Lindholmen och Pumpgatan. Du kan se det mycket intressanta föredraget i sin helhet här.

PETS och Guvernörsbyte


Ulla-Britt Andreassons efterträdare som guvernör i distrikt 2360 heter Lena Liljenhed Ekman från Göteborg City RK. Och det kommer att vara en profil Lena vill satsa på, att engagera fler kvinnor i vårt ganska manligt dominerade Rotary. Men hon vill också satsa på ungdomar, att starta nya klubbar och vitalisera. Imponerat konstaterade hon att Rotary under pandemin visat på stor anpassningsförmåga med många nya digitala rutiner. Anpassning till nya villkor, sa Lena i sitt installationstal, det är en nyckel till framgång, och det har vi visat att vi kan, och det ska vi fortsätta med. 


Guvernörsbytet skedde på Wendelsbergs folkhögskola där också PETS för inkommande presidenter äntligen kunde hållas med deltagarna närvarande. Det var så roligt att ses! Efter glada dansövningar vankades lunch och från och med 1 juli är alltså vår klubb värdklubb för distriktets aktiviteter under det kommande året.

Sjöräddningen helt beroende av gåvor och donationer


Sjöräddningssällskapet räddar liv, är alltid redo, 365 dagar om året, dygnet runt. Utan statligt stöd, helt baserat på gåvor, donationer, testamenten och oavlönade insatser kan vi som vistas på havet, vid sjöar känna oss lugna att, om något händer, så finns de där, sjöräddarna. De har jour, beredda att hjälpa till om något händer. Emma Valham, kommunikationsansvarig på Sjöräddningssällskapet berättade informativt om verksamheten, med snart 130.000 medlemmar och 30 anställda. Föreningen bildades 1907, finns på 74 platser i landet med huvudkontor i Långedrag. Ge dem gärna ditt stöd, det gör vi från Göteborg City Rotaryklubb. Swisha din gåva till 900 5000. Hela föredraget kan du se här.

Pre PETS i förenklad form


Allt var klappat och klart för pre PETS i Botan. Men i sista stund ställdes allt in, som så mycket annat. Men Rotarianer släpper inte taget så lätt. 14 personer träffades ändå mycket enkelt och informellt och det gav mersmak! Läs mer här.

Det meningsfulla med Rotary

Ett viktigt argument för att vara medlem i Rotary är engagemanget med en social och medmänsklig dimension, hjälpinsatser av olika slag. 

Shelterboxprojektet är ett sådant. Klubbarna kan ge bidrag till speciellt designade boxar utrustade med tält, enkel kokutrustning, myggnät, värmefiltar, ett barnkit m.m. som snabbt kan distribueras till katastrofområden. Vi i Göteborgs City RK har nyligen samlat in pengar för att bidra till just shelterboxprojektet. Det känns meningsfullt.


Vill du vara med och bidra? Det är enkelt. Klicka här så får du all information som behövs.