Göteborg City
STOCKHOLMS VÄSTRA

KLUBBENS HISTORIA

Tanken med Göteborg City Rotary klubb var – och är – att vara en spännande mötesplats för kvinnor och män från olika yrkeskategorier i centrala Göteborg. Vi vill nätverka, fortbilda oss med intressanta föredrag lokalt, men också hjälpa och vara till stöd för andra, såväl i Göteborg som i världen.


Vi har genom åren engagerat oss varmt i olika projekt, såsom

·        End Polio Now i synnerhet genom att samordna Rotarys medverkan i Bokmässan
·        Tandläkarklinik i Sydafrika
·        Stadsmissionen i Göteborg med stöd för hemlösa
·        Räddningsmissionen i Göteborg med stöd för utsatta
·        Utbildningsteknik, RDEP,  i Indien
·        Tjejjouren i Göteborg
·        Fontänhuset i Göteborg
·        Välgörenhetskonserter

Vi är angelägna om att klubben ska kännas välkomnande, ung, gemytlig, prestigelös och livlig, dvs vi vill att Göteborg City Rotary klubb ska vara en klubb i ordets rätta bemärkelse.

Klubben bildades i juni 1995, charterpresident var Olof Olsson och klubben hade sin första möteslokal på Hotel Europa i Nordstan i centrala Göteborg. Numera möts vi på Hotell Comfort vid Stenpiren efter en mellanlandning på Palace och Odin. Idén var att ha medlemmar antingen boende i centrum eller som arbetade där för att göra det enkelt att ta sig till klubbens frukostmöten. Inledningsvis hade klubben 35 medlemmar som just var en blandning av personer yrkesverksamma i centrala Göteborg och medlemmar som flyttade över från andra klubbar. Det gav klubben en stabil start och strävan var att ha låg medelålder och många kvinnor.  

Klubben blev intressant tack vare de många olika yrkeskategorier som representerades och kontakten med utländska vänklubbar, t.ex. i Aberdeen, kryddar fortfarande verksamheten.