Göteborg City
STOCKHOLMS VÄSTRA
ArticleView

NYHETSARTIKLAR

PETS och Guvernörsbyte


Ulla-Britt Andreassons efterträdare som guvernör i distrikt 2360 heter Lena Liljenhed Ekman från Göteborg City RK. Och det kommer att vara en profil Lena vill satsa på, att engagera fler kvinnor i vårt ganska manligt dominerade Rotary. Men hon vill också satsa på ungdomar, att starta nya klubbar och vitalisera. Imponerat konstaterade hon att Rotary under pandemin visat på stor anpassningsförmåga med många nya digitala rutiner. Anpassning till nya villkor, sa Lena i sitt installationstal, det är en nyckel till framgång, och det har vi visat att vi kan, och det ska vi fortsätta med. 


Guvernörsbytet skedde på Wendelsbergs folkhögskola där också PETS för inkommande presidenter äntligen kunde hållas med deltagarna närvarande. Det var så roligt att ses! Efter glada dansövningar vankades lunch och från och med 1 juli är alltså vår klubb värdklubb för distriktets aktiviteter under det kommande året.