Göteborg City
STOCKHOLMS VÄSTRA
ArticleView

NYHETSARTIKLAR

Trafikkontoret - Emma banar väg över älven


Emma Josefson, trafikplanerare på Trafikkontoret, Göteborgs stad, gav oss en exposé över processarbetet ifråga om infrasturkturprojketen i staden och i synnerhet den gång- och cykelväg som föreslås från Casinot vid Stenpiren över till Lindholmen och Pumpgatan. Du kan se det mycket intressanta föredraget i sin helhet här.