Göteborg City
STOCKHOLMS VÄSTRA

PROGRAM

Peter Breife berättar om våld i nära relationer

Tidpunkt:
Adress: Comfort Hotell, Stenpiren


Peter Briefe
Så här skriver GP: "Peter Breife har under hela sitt yrkesliv arbetat mot våld i nära relationer och med att skapa fungerande kontakt mellan föräldrar och barn i trassliga livssituationer. Han vill ge barn den röst de har rätt till och bidra till en tillvaro med trygga vuxna och frihet från våld".
  Kom och lyssna på ett angeläget föredrag där han berättar om sitt arbete som våldsbehandlare och hur män med aggressionsproblematik genom det arbetet kan förändra sitt beteende.