KLUBBENS HISTORIAHösten 1963 överenskommer guvenör Nils Grönvall, majorna RK, med sin klubb att de skall stå fadder för en ny Rotaryklubb.  Som blivande charterpresident utsågs Ingemar Mortimer, till 1:e vice president Elis Regnér och till sekreterare Bengt Landby. Under våren 1964 hölls informella veckomöten i våra hem samt i lunchrummen hos eventuellt blivande medlemmar. För att få starta måste antalet medlemmar uppgå till minst 25 och den 1 juli 1964 uppnådes antalet till 28 och guvenören kunde då godkänna en provisorisk klubb.Veckomötena kom att förläggas till Henriksberg, efter att en formell begäran inskickats till Evanston USA, om att få klubben godkänd. En månad senare gavs klartecken och charterfest planerades till den 29 oktober 1964.
Högtidsdagen samlades ett hundratal personer i Hagakyrkan och fortsatte till Grand Hotell för middag, såväl klubbmedlemmar med respektive samt distriktets samtliga presidenter med fruar deltog. Guvernören överlämnade charterbrev och högtidstal hölls.
Flaggor mottogs tillsammans med välgångsönskningar från andra klubbar, samt telegram från Kungen (Rotarys höge beskyddare).

Ett fortsatt gott samarbete har skett med moderklubben Majorna, exempelvis genomförs gemensamma möten under sommaren.
Så småningom kom klubben att flytta sina möten till Villa BelParc i den vackra Slottskogen..

 

Klubbens historia är starkt förknippad med entusiastiska och färgstarka medlemmar, som tagit initiativ i olika sammanhang. Tidigt ordnade byggmästaren Bengt Landby exempelvis uppskattade BRAS aftnar i sin rymliga gillestuga. Förutom brasa med snittar och vin, förekom historieberättande, frågetävlingar, bingo, mm. När han sålde sin villa flyttade BRAS aftnar till Club Avancez, där tyvärr brasorna måste uteslutas.

 

Flera gånger om året anordnades i övrigt gemensamma teaterbesök och studiebesök på industrier och andra större företag och institutioner. I slutet på 1990-talet gjorde klubben en flygresa till Arlanda, där vi besökte Arlanda Rotaryklubb och flygmuseet.

 

Vår framlidne medlem, Curt-Henry Freje, skänkte oss rätten att som klubbsymbol använda hans marinmålning av ankaret i Långedrag, ”Genom röringen”. Klubben ville uttala att den symboliserar

  • klubbens förankring i samhället,

  • att röringen ger oegennyttig service,

  • utblick mot omvärlden.

Till klubben 30-årskalas, som firades högtidligt i SE-bankens matsal, hade Curt-Henry gjort unika handmålade marinmotiv som placeringskort till alla damerna.

 

De första kvinnorna valdes in i klubben under arbetsåret 1993-94, efter flera års diskussioner och lagändring från Rotary International. De spridda protesterna tystnade snabbt och kvinnorna blev allt mer uppskattade i den tidigare så manliga klubben. Redan 1998 tillträdde Gunilla Svanberg som klubbens första kvinnliga president. Hon tillförde klubben mycket, tog initiativ till ett folkhälsoprojekt i Indien och var teamleader för ett GSE-utbyte med Australien. Redan 2003 blev hon en av Sveriges första distriktsguvernörer.

 

Medlemsantalet 1998 var 78 personer, varav 5 kvinnor. Under senare år har medlemsantalet minskat, dels beroende på att medlemmarna åldras, dels på grund av att många yngre tycks ha allt svårare att hinna med att förlänga lunchen en gång i veckan. Men styrelsen har börjat ta ökad hänsyn till närvaroproblematiken, och det har säkerligen medverkat till att medlemstalet har börjat öka igen.


Klubben firade 50-års jubileum i oktober 2014 med en lyckad och mycket uppskattad fest i Villa Bel Parc. Hedersgästen och chartermedlem Gunnar Wennerström höll ett kort och inspirerande tal om klubbens tillkomst och hur viktig den varit för honom.

Det är roligt, för klubben delar med sig av både vänskap, glädje och humor.

 

En av våra göteborgska medlemmar hade fått i uppdrag att starta en ny verksamhet i Stockholm och berättade vid ett klubbsammanträde att han måste flytta. Han avslutade med orden: ”och därmed bidrar jag till att öka den genomsnittliga intelligensen i båda städerna.”

 

En känd herrskräddare besökte klubben på 80-talet och berättade om sin verksamhet; hur han på skräddarvis satt på bordet och sydde. Någon frågade vad en högklassig kostym kostar. Han svarade att han med tanke på det dyra tyget begär cirka 20 000 kronor. Kommentar från salen: ”Begär ja – men vad får du?”

Bertil Engström samt inledande rader av Ingemar Mortimer. (sammanställt av CH Rodéhn)

 

 

VAD ÄR ROTARY?

Rotary är en organisation för samhällsengagerade personer med olika yrkesbakgrund, kön, ålder, religion och etnisk tillhörighet, som gör humanitära insatser och arbetar för att främja samförstånd, goodwill och fred i världen.

LÄS MER

KONTAKTINFORMATION

E-post: Goteborg-frolunda@rotary.se


MÖTESINFORMATION

Ordinarie mötesplats:

VillaBelparc
AO Elliotsväg 10
41308 Göteborg

Ordinarie mötestid: Måndagar 12:30

Hitta hit:
Ingen bild
Nästa möte:

Hur skapas traditionella kvaliteter i modernt stadsbyggande?
2020-03-02 12:30