President: Jörgen Sjöberg

Bästa klubbkamrater !

God fortsättning på det nya året .

Jag förmiodar att det inte endast är jag som har haft en lång och avkopplande jul- och nyårshelg.
Ja, det blev i det närmaste en enda sammanhängande helg med alla lördagar och söndagar väl
inplacerade mellan årstidens högtider.

Vi har all anledning att se fram mot ett nytt år med nya möten i vår klubb och dessutom två nya
aktiviteter att se fram mot. Den föersta veckan i frebruari är det båtmässa där Rotary har en monter
och dessutom har Rotarianer och en vän fri entré på måndag den 3´e februari. Separat information om
programmet för den dagen och hur man anmäler skickas ut separat. Vår klubb har tillsammans med 
Göteborgsklubben ansvar för bemanning mm just på måndagen och vårt klubbmöte är därmed 
förlagt till Båtmässan. Ta med en vän och kom !

Vi har har också kommit en bit på vägen med intressegrupper och börjar se konturerna av hur de kan
utformas och utvecklas. Vi börjar med "Stadsutveckling i Göteborg" och inleder med ett kvällsmöte
på "Våning 2026", troligen redan den 17´de februari, där intresserade rotarianer, i första hand från de 
klubbar som är engagerade i intressegrupperna, träffas, får genom en guidad visning överblick av
stadsutvecklingen i Göteborg och en möjlighet att diskutera hur vi tillsammans kan utveckla 
intressegruppen. Arbetsgruppen har möte i den kommande veckan och därefter kommer mera
information.

Lite mera närliggande, nu på måndag, den 13´de januari, har vi besök av Långedrags Rotaryklubb. De har 
helt enkelt förlagt sitt möte hos oss ! Ett spännande initiativ. Kom gärna tidigt så vi kan hinna 
prata med våra vänner från Långedrag innan mötet. Vi får också lära oss en del om framtida
kärnenergisystem. Vår klubbmedlem Christian Ekberg, professor i Indusriell materialåtervinning och
kärnkemi håller föredrag.

Ja, som ni ser, nu är det bara att ta del av och bidra till allt som händer i Göteborg Frölunda RK under
det kommande året.

Med vänlig hälsning
Jörgen Sjöberg

Göteborg 11 januari 2020
 

 Under Rotaryåret 2019-2020 är Jörgen Sjöberg President för Göteborg-Frölunda RotaryklubbRotaryvänner!

I dag, den 1 juli, inleds ett nytt Rotaryår. Jag ser fram emot ett givande år i klubben. Det är vi
klubbmedlemmar som gemensamt formar verksamheten och skapar trivsel, ger varandra givande
inblickar i intressanta frågor och bidrar tillsamhället i stort. Som president är jag därför beroende
av klubbmedlemmarnas stöd. Det innebär inte att jag avser undandra mig det ansvar som ligger
i rollen som klubbpresident. Inledningsvis prioriterar jag två frågor: klubbmötena och olika initiativ
och insatser för att ytterligare stärka värdet av att vara med i Rotary.


Klubbmötena på Villa Belparc är klubbens hemvist. Jag skall göra mitt bästa för att klubbmedlemmar
och gäster skall fortsatt känna sig hemmastadda och välkomna varje gång. Minst lika viktigt är att
vi har en bra relation till restaurangen,att vi har bra program och att vi får goda sammanfattningar
från varje möte så att de som inte varit med kan följa vad som händer. Här har jag en rätt enkel
uppgift som president. Flera av klubbens funktionärer bidrar till att lyfta klubbmöten till den nivå
vi har idag. Vi behöver förstås alltid arbeta för att föredragen skall hålla hög kvalitet och här räknar
jag med att alla klubbmedlemmar bidrar med förslag och kontakter. Det är viktigt att vi alla bidrar
aktivt när vi har klubbsamråd, årsmöte och guvernörsbesök; det sistnämnde inträffar redan i augusti.
Det är vid dessa möten vi utvecklar klubben tillsammans.

Det har under våren kommit ett par spännande initiativ som vi skall fortsätta följa och stötta under
det kommande året. Ett sådant är vår medverkan i båtmässan i februari. Där kommer vi att finnas
med tillsammans med andra klubbar i Göteborg. Förberedelser och medverkan kommer att vara en
återkommande punkt vid klubbmötena under hösten. Sedanfår vi en fantastisk möjlighet att medverka
när mässan äger rum första veckan i februari.

Under året kommer vi också att fortsätta utveckla intressegrupper och omsätta de första idéerna i
verksamhet under hösten. Vi börjar med intresseområdet Stadsutveckling Göteborg. Det här gör vi
också tillsammans med några andra Göteborgs-klubbar i syfte att samla medlemmar som har just
detta som ett intresse och med det som utgångspunkt även nå utanför Rotary-kretsen.

När jag tar över efter Anders vill jag passa på att tacka honom, styrelsen och våra aktiva funktionärer
för det arbeta de har bidragit med. Jag ser fram emot att fortsätta arbeta tillsammans med dem och
alla andra i klubben under det kommande året.

Avslutningsvis vill jag önska er alla en skön och givande sommar !

Jörgen Sjöberg

Göteborg 1 juli 2019


 

 

 


 

 

 

VAD ÄR ROTARY?

Rotary är en organisation för samhällsengagerade personer med olika yrkesbakgrund, kön, ålder, religion och etnisk tillhörighet, som gör humanitära insatser och arbetar för att främja samförstånd, goodwill och fred i världen.

LÄS MER

KONTAKTINFORMATION

E-post: Goteborg-frolunda@rotary.se


MÖTESINFORMATION

Ordinarie mötesplats:

VillaBelparc
AO Elliotsväg 10
41308 Göteborg

Ordinarie mötestid: Måndagar 12:30

Hitta hit:
Ingen bild
Nästa möte:

Villa Belparcs historia
2020-02-24 12:30