Göteborg-Gamlestaden
STOCKHOLMS VÄSTRA

PRESIDENT: Hans Olbing
Verksamhetsmål för Rotary Gamlestaden 2020-2021


 

Rotary Gamlestaden ska främja en positiv medlemsutveckling med avseende på antal medlemmar och sammansättning. Målet är ökning med minst 5 nya per år. Medel är rekryteringsarbete och samverkan med andra klubbar.

 

Ha en verksamhet som tillgodoser kvalitetskrav för flera medlemskategorier : Till exempel arrangemang utöver ordinarie möten som kan möta arbetslivets och familjelivets ökande krav för yrkesverksamma medlemmar, ordinarie möten med ett rikt och varierande innehåll, utnyttjande av pensionerade medlemmars engagemang och erfarenhet.

 

Ha sociala aktiviteter för att stärka gemenskap mellan alla medlemmar, till exempel uppdatering av egopresentationer riktat till nya (och gamla) medlemmar, medlemsdiskussioner om framtid och överlevnad, provmedlemskap för nya medlemmar, skapa referensgrupper till program- och rekryteringsverksamhet.

 

Verka för en koncentration av vår ekonomiska hjälpverksamhet i första hand till Räddningsmissionen.

 

Verka för en samhällsutvecklande och fredsbevarande verksamhet, till exempel genom mentorverksamheten för inkommande utlandsfödda.

 

 

Målen ska utvärderas av styrelsen samt kvalitetsprövas med Rotarykraven på sanningsenlighet - medverkar de till rättvisa, goodwillskapande och långsiktigt skapande av vänskapsrelationer och skapar de fördel för alla det berör.

 

2015 05 30/KK