Göteborg-Gamlestaden
STOCKHOLMS VÄSTRA
ProjectView

NYHETSARTIKLAR

PROJEKT GÖTAHOLM

Sedan fyra år läser jag varje månad i Götaholms Äldreboende i Gamlestaden. Det drivs av Göteborgs Kyrkliga Stadsmission och har ett 30-tal boende i fyra plan. Hemmet är välskött och de allra flesta verkar mycket nöjda med sina omständigheter. De boende har mycket varierande problem och det är ett visst arbete med att fina texter som fängslar så många som möjligt. Jag söker i de mest skiftande volymer, alltifrån humoristiska kåserier av typ Torsten Ehrenmark, Cello och Kar de Mumma till Göteborgs-skildringar ur Turistföreningens årsskifter och annan lokaloritenterad litteratur. Alla på boendet har ju inte göteborgsk bakgrund varför jag försöker lyfta min horisont en aning. Antalet lyssnande skiftar mycket, från kanske fem till 15, som mest. Fler får faktiskt knappt plats i vårt läsrum. Kaffe med bröd serveras någon gång under vår timme. Ibland går läsandet över i en  diskussion om något ämne som berörts och det kan bli rätt intressanta samtal. Någon gång har läsningen ställts in i samband med någon begränsad farsot som drabbat Götaholm. Många sitter i rullstolar så bara placeringen av gruppen kan ta en viss tid i anspråk. 

Jag känner mig mycket välkommen, både bland de boende och personalen, som någon gång också sitter med vid läsandet.

 

Peter Schéle