Göteborg-Kronhuset
STOCKHOLMS VÄSTRA

KLUBBENS HISTORIA

Göteborg-Kronhuset Rotaryklubb bildades vid ett organisationssammanträde för klubben 1975-06-17. Bifogat finns protokollet från detta möte. Protokoll750617.pdf. Efter sedvanliga administrativa processer upptogs klubben formellt i Rotary International den 3 november 1975.

Klubbens presidenter

75/76 Otto Salomon, avliden
76/77 Gösta Ohlsson, avliden
77/78 Stig Danielsson, avliden
78/79 Bengt Westblad, avliden
79/80 Folke Fehn, avliden
80/81 Sven-Olof Håkansson, avliden
81/82 Arne Österberg, lämnat klubben
82/83 Esbjörn Sanner, lämnat klubben
83/84 Thomas Abraham, avliden
84/85 Jan Dahlin, fortfarande hedersmedlem
85/86 Sven Ullman, avliden
86/87 Peter Wåhlin, lämnat klubben
87/88 Gunnar Dahlberg, lämnat klubben
88/89 Ossian Treutiger, avliden
89/90 Arvid Björverud, avliden
90/91 Bengt Johansson, fortfarande medlem
91/92 Lars Hedenborg, avliden
92/93 Bror Erikson, avliden
93/94 Anders Christensson, lämnat klubben
94/95 Börje Lagerqvist, fortfarande hedersmedlem
95/96 Rune Skoglund, avliden
96/97 Bengt Svanholm, lämnat klubben
97/98 Bo Bengtson, fortfarande hedersmedlem
98/99 Dag Beskow, lämnat klubben
99/00 Helle Lindblad, lämnat klubben
00/01 Birgitta L-Öfverholm, fortfarande medlem
01/02 Lennart Olausson, lämnat klubben
02/03 Mattias Aurell, fortfarande hedersmedlem
03/04 Kjell Ardhede, lämnat klubben
04/05 Lars Dahlberg, avliden
05/06 Jan Rosvall, fortfarande medlem
06/07 Inger Wikström-Haugen, avliden
07/08 Lennart Gunnarsson, fortfarande medlem
08/09 Siv Bill, lämnat klubben
09/10 Ragnar Beyer, fortfarande hedersmedlem
10/11 Per-Ola Attman, fortfarande medlem
11/12 Ulf Andersson, fortfarande medlem
12/13 Nened Stankovic, fortfarande medlem
13/14 Ingela Ferneborg, lämnat klubben
14/15 Per-Anders Andersson, avliden
15/16 Gunnar Fredriksson, fortfarande medlem
16/17 Arne Rodin, fortfarande medlem
17/18 Agnetha Folestad, fortfarande medlem
18/19 Jan Carlström, fortfarande medlem
19/20 Britt Linau, fortfarande medlem
20/21
Birgitta L-Öfverholm, fortfarande medlem
21/22
Birgitta L-Öfverholm


Klubbens PHF

Carl R Blomstedt, januari 1980
Otto Salomon, januari 1982
Jan Dahlin, januari 1988
Lennart Larsson, juni 1990
Börje Lagerqvist, januari 1991
Carl Blomstedt (PHF med en safir), maj 1991
Ossian Treutiger, januari 1991
Tord Granberg, mars 1993
Sten Lindgren, juni 1996
Lars Ahlström, juni 1996
Folke Fehn, juni 1997
Åke Bremse, juni 1997
Göran Coxner, juni 1997
Arvid Björverud, juni 1997
Lennart Gustavsson, juni 1997
Helle Lindblad, juni 1998
Gunnar Dahlberg, februari 2003
Bengt Svanholm, februari 2003
Britt Lindau, december 2003
Sven Andersson, februari 2006
Bo Bengtson, februari 2006
Rune Skoglund, februari 2006
Hans Lycke, februari 2006
Birgitta L-Öfverholm, mars 2008
Ulf Andersson, februari 2009
Ola Johansson, februari 2009
Ragnar Beyer, februari 2012
Per-Anders Andersson, februari 2012
Per-Ola Attman, juni 2013
Britt Lindau (PHF med en safir), maj 2014
Agnetha Folestad, juni 2015
Jan Rosvall, juni 2015
Ulf Andersson (PHF med en safir), november 2016, tilldelad av distrikt 2360
Arne Rodin, april 2018
Ulf Andersson (PHF med två safirer), juli 2018, tilldelad av distrikt 2360
Ulf Andersson (PHF med tre safirer), juni 2020, tilldelad av distrikt 2360
Ulf Andersson (PHF med fyra safirer), maj 2021, tilldelad av The Rotary Foundation