Göteborg-Kronhuset
STOCKHOLMS VÄSTRA

FUNKTIONÄRER

 

President

Namn: Birgitta L-Öfverholm

Ordf. Medlemskommittén

Namn: Birgitta L-Öfverholm

Ordf. TRF-kommittén

Namn: Birgitta L-Öfverholm

Ordf. Info/PR-kommittén

Namn: Birgitta L-Öfverholm

Immediate Past President (IPP)

Namn: Birgitta L-Öfverholm

Kontaktperson Ungdomsutbyte

Namn: Birgitta L-Öfverholm

Närvarorapportör

Namn: Ulf Andersson

Telefon: +46 0736 545402

E-post: ulf.andersson@amil.se

Sekreterare

Namn: Ulf Andersson

Telefon: +46 0736 545402

E-post: ulf.andersson@amil.se

Skattmästare

Namn: Jan Carlström

IT-samordnare

Namn: Ulf Andersson

Telefon: +46 0736 545402

E-post: ulf.andersson@amil.se

Executive Secretary

Namn: Ulf Andersson

Telefon: +46 0736 545402

E-post: ulf.andersson@amil.se

Revisor

Namn: Agnetha Folestad

Telefon: +46 0705-830716

E-post: agnetha.folestad@capio.se

Revisor

Namn: Per-Ola Attman

Kontaktpers. Läkarbanken

Namn: Britt Lindau

Kontaktperson GDPR

Namn: Ulf Andersson

Telefon: +46 0736 545402

E-post: ulf.andersson@amil.se

Webmaster

Namn: Ulf Andersson

Telefon: +46 0736 545402

E-post: ulf.andersson@amil.se