Göteborg-Kronhuset
STOCKHOLMS VÄSTRA

PROGRAM

HVO - möjligheter och begränsningar

Tidpunkt:
Adress: Restaurang Barrique Berzeliigatan 18 41253 Göteborg


Klubbmöte med middag på Barrique
Magnus Härröd besöker klubben och talar om bränslet HVO, hydrerad vegetabilisk olja, dess möjligheter och begränsningar.
HVO är ett förnybart drivmedel för dieselmotorer.
Mer information om HVO hittar du på sidan https://www.miljofordon.se/tanka/tanka-hvo/
Möjlighet att delta per Zoom, kontakta kronhuset@rotary.se
Möte 2090