Göteborg-Kronhuset
STOCKHOLMS VÄSTRA

PROGRAM

Richard Wilkinson

Tidpunkt:
Adress: Zoom möte


Klubbmöte över Zoom
Till mötet var det 2 anmälda och 4 som kanske skulle komma. Styrelsen har därför beslutat att detta möte går endast över Zoom.
Vi lyssnar på Richard Wilkinson, professor emeritus inom social epidemiology vid the University of Nottingham Medical School, som talar om "Why are global levels of anxiety and depression so high?
Social epidemiologist Richard Wilkinson presents compelling data on the impact of inequality on mental health and social relationships in countries around the world. "Inequality," he says, "is the enemy between us."
Detta är en TED föreläsning som även finns på https://www.ted.com/talks/richard_wilkinson_the_link_between_inequality_and_anxiety
Möte 2092