Göteborg-Kungsporten
STOCKHOLMS VÄSTRA

NYHETSARTIKLAR

Julavslutning med besök av Lucia

Som tradition är besökte Lucia från Hvitfeldska Musikgymnasiet 
oss på Julavslutningen.

De samlar in pengar till Bris ich Musikhjälpen

Julens böcker

Som tradition är presenterade Kersti Westin julens böckerVill duvet vilka böcker hon presentaerade så klicka på länken nedan
Rotary-tips julen-21.pdf

Hundra år av kvinnlig rösträtt

Lisbeth Stenberg berättad om kampen för kvinnlig rösträtt
samt om arbetet bakom boken "Att ge upp har aldrig övervägts"
Här syns hon tillsammans med Kerstin Keen som också var med i gruppen bakom boken

Guvernörsbesök

Den 19 november hade klubben besöka av distriktets guvernör Lena Liljenhed Ekman