Göteborg-Kungsporten
STOCKHOLMS VÄSTRA

PRESIDENT: Jan Hallén

 

Föregående år var annorlunda på många sätt, vi genomförde våra klubbmöten genom att vi medlemmar träffades via digital uppkoppling och kunde då lyssna på inbjudna föreläsare. Det var inte klubbmöten som vi var vana vid med det fungerade och vi brukade vara 25-30 medlemmar som deltog på mötena. För kommande verksamhetsår siktar vi på fysiska möten, detta under förutsättning att det stämmer överens med Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Jag tackar för förtroendet att vara president för denna Rotaryklubb under verksamhetsåret 2021 - 2022. Man kan tacka ja till ett sådant här uppdrag eftersom man ser att det finns intressanta medlemmar i klubben, eftersom det finns goda krafter som leder till att det blir en bra verksamhet, och eftersom det finns duktiga medlemmar i klubbens styrelse. Arbetet i klubben är ett lagarbete och arbetar man tillsammans i positiv anda blir det ett bra innehåll.

Jag ser att Rotary har en viktig uppgift, detta utifrån intressanta samtal vid en gemensam lunch och därefter ett föredrag, det blir då ett forum som främjar god gemenskap. En sak som gör mig glad över att vara Rotarian i Göteborg - Kungsportens Rotaryklubb är att vi stöder och ger bidrag till End Polio Now. Sedan 2012 har klubben också stöttat olika utvecklingsprojekt i byn Nakamtenga i Burkina Faso och vi ger även stipendier till Unga forskare. Detta att vi stöttar och ger bidrag till det som har nämnts ovan förgyller så att säga tillvaron.

Utifrån lästa böcker i mina två bokcirklar tänker jag framgent på våra klubbmöten ge en kort presentation eller recension av de böcker som vi har läst i dessa bokcirklar. Jag tänker i samband med bokrecensionerna även kort presentera information, oftast från ett siffermaterial, som kan vara en tankeväckare.

Våra ungdomar kan visa stålande resultat i sitt skolarbete, detta kunde vi ta del av under de fyra sista klubbmötena som vi hade i slutet av förra terminen. Vi delade under våren ut fyra stipendier till åtta elever via organisationen Unga forskare och i samband med det fick vi lyssna på stipendiaterna som presenterade sina gymnasiearbeten. Ett stort tack till er elever för era fina gymnasiearbeten och era fina presentationer på våra klubbmöten och lycka till med fortsatt forskningsarbete.

Med positiva influenser från våra ungdomar kan vi se en ljusnande framtid och jag vill med dessa ord åter igen tacka för förtroendet att få vara president och jag ser fram emot det kommande verksamhetsåret.