Göteborg-Kungsporten
STOCKHOLMS VÄSTRA

PROJEKT - Unga Talanger och Unga Forskare


Premiering Unga Talanger och Forskare

Klubben har sedan 2018 premierat  Unga Talanger och Unga Forskare, vilka gjort goda prestationer i dessa "tävlingar". De utvalda har inbjudits till klubben fredagssammankomster och där fått presentera sina projekt, varefter de erhållit ett diplom och en premie på 2000 kr. Premien överlämnas till vinnarna i ett dokumnent beståned av ett försättsblad med lite information om Rotary och diplom som du kan se här: Diplom Unga Talanger och Forskare 

Under maj kunde semifinalisterna i årets Unga Forskare framföra sina presentationer för klubben via ZOOM.
Genom att klicka på titlarna för presentationerna nedan kan man ta del av dessa

Den 8 maj presenterades


Mikrobiella bränsleceller 
av
Csenge Papai, Lova Lindström och Yanny Lam från Sunnerbogymnasiet i Ljungby

Klimatförändringarnas påverkan på Saccharina Latissimaav
Alexander Ahl, Gullmarsgymnasiet i Lysekil

Den 15 maj presenterades

Drafting och dess effekter utanför sportcykling - En kvantitativ CDF-studie
av
Johannes Kron och viktor Sundström från Hvitfeldska Gymnasiet i Göteborg

Leaching and Recovery of Gold from Computer Scrap With a Focus on Leaching by Iodine-Iodide
av
Emil Tuovila, Jakob Lindström, Nicolas Söderberg och Otto Jancke från Donnergymnasiet i Göteborg