Funktionärer

President

Namn: Selma Pacariz

Sekreterare

Namn: Andreas Andjelic

Skattmästare

Namn: Michael von Braun

IT-samordnare

Namn: Eric Sjöberg

Ordf. TRF-kommittén

Namn: Per Haglind

Revisor

Namn: Fredrik Norrman

Ordf. Klubbkommittén

Namn: Helena Streijffert

Ledamot Programkommittén

Namn: Harriet Williams

Tillträdande President

Namn: Magnus Härröd

Kontaktperson GDPR

Namn: Eric Sjöberg

Revisor

Namn: Bengt Ohlsson

Immediate Past President (IPP)

Namn: Peter Park Larsson

Ordf. Programkommittén

Namn: Jan Hallén

Närvarorapportör

Namn: Thorsten Bengtsson

Kontaktperson Ungdomsutbyte

Namn: Gunilla Svedberg

vice IT-samordnare

Namn: Thorsten Bengtsson

Arkivarie

Namn: Hans Anhede

Vice President

Namn: Michael von Braun

 

 

VAD ÄR ROTARY?

Rotary är en organisation för samhällsengagerade personer med olika yrkesbakgrund, kön, ålder, religion och etnisk tillhörighet, som gör humanitära insatser och arbetar för att främja samförstånd, goodwill och fred i världen.

LÄS MER

KONTAKTINFORMATION

Tel: 0709104605 E-post: kungsporten@rotary.se


MÖTESINFORMATION

Ordinarie mötesplats:

Disponentvillan Lyckholm
Nellickevägen 22
41263 Göteborg

Ordinarie mötestid: Fredagar 12:15

Hitta hit:
Ingen bild
Nästa möte:

Titel på gång
2020-01-31 12:15