Göteborg-Kungsporten
STOCKHOLMS VÄSTRA


Nu satsar vi framåt!

Vill du vidga dina vyer varje vecka? Då är Rotary din möjlighet!

Anmäl dig till en fredagslunch med oss (lunch.anmalan@gmail.com) och lyssna på ett intressant föredrag.

Läs mer om vår klubb nedan och kontakta oss på: kungsporten@rotary.se


Klubben med fart i !
Klubben chartrades 1964. Under fliken Historia kan du läsa mer vad som hänt under klubbens mer än 50 år, bl.a ett reportage från klubbens 50-årsfest på Park Avenue och ta del Jubileumsboken som gavs ut vid jubiléet.

Klubbens engagemang
Klubben har genom åren mycket aktivt deltagit i Rotary´s ungdomsutbyte, gett större bidrag till End Polio Now, medverkat i ett större Rotaryprojekt i Indien, samt medverkat vid upprustning av 3 sjukhus i Moldavien.
För närvarande är klubben engagerad i fyra områden - två lokala och två internationella:

  • Lokalt ger klubben sedan föregående Rotaryår premier till 2-4 ungdomar som framgångsrikt deltagit i utställningen Unga Forskare som arrangeras av Chalmers och Naturvetenskapliga Institutionen vid Göteborgs Universitet. Under fliken PROJEKT - Unga Talanger och Forskare kan du läsa mer och här är länken till   Unga Forskare
  • Lokalt medverkar klubben sedan mer än 10 år i en daglig integrationverksamhet på Hisingen i den ideella föreningen Integrationsnätverk Göteborg, som mentorer, medspråkare, studiecirkelledare och rådgivare. Under fliken PROJEKT - Integration kan du läsa mer och här är länken till  Integrationsnätverk Göteborg
  • Internationellt stödjer klubben sedan många år byn Nakamtenga i Burkina Faso och har för detta engagemang erhållit flera District Grants, som gjort det möjligt att förstärka insatsen. Projekten där drivs i samverkan med Stiftelsen Yennenga Progress, genom vilken klubben har full insyn i hur stödet når fram. Under fliken PROJEKT - Nakamtenga Burkina Faso kan du läsa mer och här är länken till Yennenga Progress
  • Engagemang i och årligt stöd till End Polio Now.  Klicka här och läs mer  End Polio Now

Klubben möts på fredagar vid en lunchsammankomst i Disponentvillan på Lyckholm, Nellickevägen 22, Göteborg.
Lunchen börjar serveras kl 12:15, men föregås av ca  en halvtimmes mingel.

Anmälan: lunch.anmalan@gmail.com (namn, alergier och om du eventuellt har med någon gäst)

Du möts av klubbens gästvärdar nedanför trappen på bilden och sedan samlas vi i matsalen på andra våningen för att umgås, äta lunch och lyssna på intressanta föredrag. 
     

Lyckholm ligger alldeles söder om Liseberg invid PEAB´s nya kontor. Se kartan bredvid.

Med spårvagn 2 eller 4 kan man åka dit och då gå av vid Almedal och efter 5 minuters promenad är man framme.
Det finns parkeringsplatser på det gamla byggeriets gård märkta med Sodexo, där det är gratis parkering, men först efter att du erhåliit en lapp att sätta i rutan av våra gästvärdar. Lappen fylls i med registreringsnummer och datum och placeras synlig i vindrutan.
måndag den 1 januari 0001
Sommaruppehåll
 
måndag den 1 januari 0001
Sommaruppehåll
 
måndag den 1 januari 0001
Sommaruppehåll
 
måndag den 1 januari 0001
Sommaruppehåll
 
måndag den 1 januari 0001
Sommaruppehåll
 

onsdag den 17 juni 2020
Presidentskifte
Presidentskifte under Paul Harris träd i Trädgårdsföreningen
Skiftet inleddes med att avgående president Selma Pacariz hälsade inkommande president Magnus Härröd välkommen till uppdraget på Coronavis.Efter att Selma reflekterat över det gångna delvis märkliga året lämnade hon så över presidentnålen till Magnus. Magnus tackade för uppdraget och inledde med att säga att rådande omständigheter gör det något svårt att planera det nya Rotaryåret och framför allt när vi kan träffas på Lyckholm igen. Den 21 augusti möts vi dock på ZOOM, varefter alla i klubben önskades en Skön Sommar. Klickar du på länken får du se det hela "live": Presidentskifte
  
 
lördag den 6 juni 2020
Föredrag Unga Forskare
Klubben har de senaste två åren premierat deltagare i tävlingen Unga Forskare bland gymnasieelver.
I år belönades de fyra semifinalsiterna med 2000 kr vardera.
Coronapandemin omöjliggjorde att vinnarna kunde komma till klubbloklaen på Lyckholm och presentera sina projekt.
Därför genomfördes presentationera för klubbens medlemmar via ZOOM den 8 och 15 maj

Den 8 maj presenterades

Mikrobiella bränsleceller 
av
Csenge Papai, Lova Lindström och Yanny Lam från Sunnerbogymnasiet i Ljungby

Klimatförändringarnas påverkan på Saccharina Latissima
av
Alexander Ahl, Gullmarsgymnasiet i Lysekil

Den 15 maj presenterades

Drafting och dess effekter utanför sportcykling - En kvantitativ CDF-studie
av
Johannes Kron och viktor Sundström från Hvitfeldska Gymnasiet i Göteborg

Leaching and Recovery of Gold from Computer Scrap With a Focus on Leaching by Iodine-Iodide
av
Emil Tuovila, Jakob Lindström, Nicolas Söderberg och Otto Jancke från Donnergymnasiet i Göteborg 

Läs mer om detta under Unga Forskare och Talanger    
Där finns de olika föredragen inspelade från ZOOM presentationerna så de som inte deltog har möjlighet att ta del av fyra presentaionerna.
Där kan ni även se diplomen som delas ut.
Projektet Unga Forskare och Talanger har kunnat genomföras tack vare ett stöd av sponsorer vilka presenteras där.
 
söndag den 1 mars 2020
Unga Talangen Hugo Berg Premieras
Den 28 februari vikarierade Past President Peter Park Larsson som president och hade då glädjen att överlämna dipleom och premium på 2000 kr till gymnasieeleven Hugo Berg för Enastående insatser i matematik och astromi. Läs mer om detta under fliken Unga Talanger och Forskare 
 
söndag den 23 februari 2020
Martin Nyström pratar om Evert Taube
Martin Nyström berättade om Evert Taube och "konstgen att se långt" för övrigt en bok med den titeln Martin gett ut förra året. Evert lär under sin tid på vinga sagt "i öster ligger Sverige och i väster ligger världen. Martin berättar om hur hans mor en gång i ungdomen varit på en restaurang som vid tillfället Evert T gästade varvid Evert på menyns baksida gjort en teckning av Martins mor med en hälsning. Den finns med i boken.
Martin berättade även om hur han själv gått till sjöss som tonåring för att få erfara något av det Evert erfarit som ung. Martin berättade även om hur Liseberg skänkt Evert Taubemuset till honom i hans ambition att på något sätt återetablera detta, men hur byråkratin gjort att det nu förvaras säkert hos Sjöfartsmuseet.
Fasinerade var att höra hur Martin lyckats bilda en stiftelse med ändamålet att på något sätt återskapa ett "Evert Taube museum" och lyckats få Sven-Bertil Taube, Håkan Hellström, Benny andersson och Björn Ulveus att ställa upp som stiftare plus få ett löfte om finansiering av stiftelsen från dessa.
Martins far var en gång medlem i vår klubb och hans farbror var under många år landshövding i göteborg och Bohuslän.
Skaffar ni boken får ni läsa mera om detta.

 
söndag den 23 februari 2020
Rotary på Båtmässan
Flera i klubben har undrat hur det gick på Båtmässan. Vi som deltog för klubben hade en mycket trevlig fredagseftermiddag och lyckades stoppa många som troligtvis var där för att se på eller köpa båt, men fick dem att stanna upp en stund och där vi oftast lyckades förmedla vad Rotary gör och står för.  Vi lyckades få 50 personer att skriva på en intresseanmälan med önskan om att bli kontaktade efter mässan. Något häpnadsväckande var att vår klubb stod för ca 60 % av de intressanmälningar som teckandes under veckan. Huruvida Båtmässan är ett lämpligt forum för Rotary återstår att se och får utvärderas efter vi sett hur många medlemmar vi fått till följd av deltagandet. Rotarys budskap genom montern var denna gång något spretigt, men kanske vällovligt.
Här följer en länk med lite intryck från mässan.
Rotary på Båtmässan
 
söndag den 2 februari 2020
Oloo School
Jessica Camsel berättade om hur hon och hennes man beslutat sig för att adoptera en pojke från Kenya och hur de fick uppleva tillvaron i Kibera ett av Afrikas största slumområden utanför Nairobi. Hon kom där i kontakt med Oloo School grundat av just lärarinnan Oloo. Skolan hjälper idag ca 300 utsatta barn till en riktigt skolgång omm än under mycket knappa förhållanden. Klicka på rubriken och läs mer
 
lördag den 25 januari 2020
Tull – är detta något som vi påverkas av idag?

Ylva Kornegård Björklund valde att i sitt Ego-föredrag prata om det hon arbetat med de senaste 15 åren, nämligen tullen, dess historia och vad den spelar för roll idag, bl. hur en vis herr Trumps utspel skapar merarbete för tullen. Dessutom varnade Ylva för det kaos som kan uppstå om inte Britterna och EU- lyckas förhandla fram ett handelsavtal före 20201231.  Vill du veta mer får du kontakta Ylva på  Scan Global Logistics
 
fredag den 24 januari 2020
Rotaract Poseidons mentor program


Klubben gästades av Aila Mesihovic från Rotract Poseidon.
Hon informerade kort om det mentorprogram som Rotaract genomför och inbjöd klubbens medlemmar delta i den "Speeddejt" arrangerar den22 april där adepter bjuds in från GU och CTH med syfte att hitta mentorer bland inbjudna Rotarianer.
Mer information om dett kommer att senare att sändas ut till klubbens medlemmar.
Vill du veta mer om Rotaract Poseidon så klicka på länken.
 
fredag den 17 januari 2020
Brottsligheten i Göteborg - Hur har den utvecklats?

 

Vid lunchsammankomsten den 17 januari  presenterade poliskommissarie Thomas Petterson staistik över brottsuvecklingen i Göteborg sedan 1900-talets början.  och som visar brotten minskat väsentligt de senaste åren i Göteborg. Om du klickar på titeln ovan så kan du läsa mer om han hans presentation

 
måndag den 13 januari 2020
Rotary på Båtmässan
Vid kalenderårets första Lunchsammankomst så gästades klubben av blivande guvernören Rotaryåret 2021/2022 Lena Liljenhed-Ekman för att diskutera vår klubb engagemang i årets Båtmässa den 3 - 9 februari. Efter mötet med Lena beslutade klubben att delta och fredagen den 7 feruari kommer medlemar i vår klubb att bemanna Rotarys monter på mässan. Ned ett for på hur vi kommer att vara utstyrda med en skylt på bröstet med Rotary.