Göteborg-Långedrag
STOCKHOLMS VÄSTRA
ProjectView

NYHETSARTIKLAR

Ungdom och Segling

Projektet är ett samverkansprojekt mellan GKSS, Rotary Långedrag och Gårdstensbostäder AB. Vi har skapat ett framgångsrecept som vi är väldigt stolta över och gärna delar med oss av. Cirka 360 ungdomar från Gårdsten har fått lära sig att segla tillsammans med ungdomar från andra delar av staden.
Det hela började hösten 2005 då Gårdstensbostäders dåvarande vd Stina Fransson höll ett föredrag hos Långedrags Rotaryklubb. Hon var inbjuden av Rotarys Anders Andrén som också representerade GKSS. Det var då idén om projektet "Ungdom och Segling" föddes. Ett par möten senare fattades beslutet att starta det som idag betraktas som ett av Göteborgs mest framgångsrika integrationsprojekt.

* GKSS ville utöka sitt upptagningsområde för att hitta duktiga seglare. Gärna i stadens ytterområden.

* Rotary Långedrag ville hitta ett lämpligt projekt med social inriktning som var riktat till ungdomar.

* Gårdstensbostäder ville skapa meningsfulla aktiviteter för barn och ungdomar under sommarlovet. Gärna något som gav möjligheter att träffa ungdomar från andra delar av Göteborg.

Resultatet blev projektet "Ungdom och Segling" vars syfte och mål blev, och fortfarande är, att bereda ungdomar från Gårdsten möjlighet att lära sig att segla och därigenom komma i kontakt med ungdomar från andra miljöer och områden.

Dessutom att vidga kontaktnätet för berörda ungdomar och därigenom bidra till ökad förståelse och respekt för kulturella och sociala olikheter. Och att ge ungdomar möjlighet att efter hand utöka sitt seglingsintresse för att bli duktiga kappseglare, seglingsinstruktörer, tävlingsfunktionärer och inte minst goda förebilder för andra ungdomar i området.

Rollfördelningen mellan de tre parterna är följande:

 

·      GKSS tillhandahåller, mot ordinarie kursavgift, elevplatser vid lämpliga kurser och läger, lokaler och båtar vid introduktionsmöten samt ser till att barnen är försäkrade under utbildningen.

·      Rotary Långedrag är sammanhållande för projektet och säkerställer de ekonomiska förutsättningarna för att årligen bereda 16-24 ungdomar möjlighet att delta i GKSS seglarskolor. Detta sker genom aktiviteter som exempelvis Långedragsdagen och genom att söka bidrag. Göteborgs Idrotts- och Föreningsförvaltning är i detta en stor bidragsgivare.

·      Gårdstensbostäder svarar för att marknadsföra projektet i bostadsområdet och för att rekrytera ungdomar i åldern 8-13 år till projektet. De svara också för kontroll av simkunnighet, transport till och från Långedrag samt utlåning av seglarkläder.

 

 

 

Projektet började med att ungdomarna fick gå nybörjarkurs på Långedrag med 6-8 barn per kurs. Barnen fördelades med ett barn per båtlag  i kursen så att de blandades med ungdomar från andra delar av staden. Efter hand har projektet utvecklats och innehåller nu mer än bara nybörjarkurser:

·      Besök på båtmässan

·      Fortsättningskurs på Långedrag

·      Seglarkurser på Aeolusön

·      Besök på Match Cup Sweden på Marstrand

·      Samarbete med Kryssarklubben (SXK) där ungdomar från Gårdsten fått vara med på spännande skutseglingar i Sverige och utomlands.

Utvärderingarna av projektet Ungdom och Segling visar att samtliga parter, GKSS, Rotary Långedrag och Gårdstensbostäder är mycket nöjda med både genomförande och resultat. Även elever och föräldrar är mycket positiva till verksamheten. Genom samarbetsparternas engagemang och aktiviteter bidrar man till integration i samhället. Sådana insatser stärker även det fortsatta arbetet i klubbarna samtidigt som det innebär god PR. Projektet har blivit uppmärksammat både i media och på andra sätt. Till exempel har Kungen och Drottningen noterat med tillfredställelse att detta integrationsprojekt genomförs. Före detta integrationsministern Erik Ullenhag har nämnt projektet som ett gott exempel på bidrag till integration i samhället.

-         Vi har fått många kvitton på att vi är på rätt spår. Efter femton år med Ungdom och Segling känner vi att våra tankar och idéer sprider sig i Sverige, förklarar Anders Andrén. Både LSS och HjBK har startat motsvarande projekt tillsammans med andra Rotaryklubbar.

Själv har Anders blivit inbjudet till Seglarförbundets Seglardag i Stockholm och till Almedalsveckan på Gotland för att berätta om projektet.

 

Bland de barn och ungdomar som deltagit finns det ett antal exempel på hur seglingen fått en viktig plats i deras liv. Två killar Zijun och Dalmar som deltog i de första kurserna, har fortsatt med segling. De har gått fortsättningskurser på Aeolusön och jobbat som instruktörspraktikanter i Långedrag samt deltagit på Kryssarklubbens (SXK) seglingar i Sverige och utomlands. Båda har deltagit i Tall Ships Race 2016 och Zijun har seglat med Ostindiefararen Götheborg. Dalmar seglade med SXK till Storbritannien och blev så tagena av detta att han, efter studenten, gick på universitetet i Edinburgh och tog en master i beteendevetenskap. Han hann också med att sommarjobba som instruktör i en skotsk seglarklubb samt blev inbjuden att jobba vid starten av Albaniens första seglarskola.

Av de totalt cirka 360 ungdomar som deltagit på seglarskolorna är ungefär hälften flickor. Två unga systrar, Samia och Sundus, har deltagit under fem år, varav två år på Aeolusön där de blivit valda till Bästa Kompis. De har också jobbat som biträdande instruktörer i Långedrag.

            Utvärderingarna från seglarlägren visar samma sak som vid nybörjarkurserna. Ungdomar från Gårdsten kommer på ett naturligt sätt in i gemenskapen.

-         Barnen från Gårdsten är mycket uppskattade på lägren genom sitt goda föredöme och hjälpsamhet, berättar Anders Andrén.

Det fanns farhågor för att denna typ av projekt inte skulle gå att genomföra på ett bra sätt. Ofta baserade på fördomar. Till exempel att ungdomarna från Gårdsten skulle bli isolerade och inte smälta in i gemenskapen med ungdomar från andra stadsdelar.

-         Något sådant har vi absolut inte upplevt. Barn har inga fördomar. Dessutom är det ett flertal ungdomar från Gårdsten som visat extra fallenhet för segling, konstaterar Anders Andrén. Till exempel Eli, som blev så tänd på segling att han förmådde sin pappa att gå en vuxenseglarkurs. Familjen har nu en egen seglebåt och tillbringar sina lediga stunder i vår vackra skärgård.

Det känns naturligt och viktigt att fortsätta med projektet för att ge barn från Göteborgs ytterområden en möjlighet att skapa nya relationer, lära känna sin stad och dess möjligheter.

En söt, lite rörande historia i det sammanhanget är när en liten kille, första dagen på kursen, ryckte instruktören i armen och frågade ”Vem har saltat vattnet?”