Göteborg Majorna Frölunda
STOCKHOLMS VÄSTRA

PROGRAM

Det cirkulära köket

Talare: Ulrike Rahe
Tidpunkt:
Adress: A O Elliots v. 10 413 11 Göteborg


  Ulrike Rahe berättar om designens roll i att bemöta hållbarhetsagenda i den byggda miljön.

Ulrike är professor i industridesign på Chalmers och har en bred erfarenhet som yrkesverksam industridesigner.