Göteborg-Marieholm
STOCKHOLMS VÄSTRA

 
Här kan du läsa mer om Rotary och vad vi står för https://www.rotary.se/main/ Rotary öppnar möjligheter


Du kan även följa oss på
https://www.facebook.com/marieholmrotary/  
Verksamhetsåret 2019/2020; ett år som på många sätt blev annorlunda på grund av Coronapandemin. Trots detta har vi lyckats bedriva vår verksamhet om än på icke vanliga sätt. Vi har avslutat årets verksamhet med att genomföra presidentskiftet utomhus. Stefan, lyck till med ditt presidentår.    
   

 
tisdag den 18 augusti 2020
Höstupptakt- klubbmöte
Hur höstens första klubbmöte ska genomföras är ännu inte bestämt.
 
tisdag den 27 oktober 2020
Florence Nightingale – vad kan vi lära oss av henne detta sjuksköterskans år 2020?


Annette Erichsen Andersson är sjuksköterska och docent i vårdvetenskap vid Institutionen för vårdvetenskap och hälsa vid Sahlgrenska akademin. Annette har lång erfarenhet av forskning och undervisning kopplat infektionsprevention. I sin avhandling som handlade om säkerhet på operationssal tog Annette avstamp i Florence Nightingales arbete. Men vem var egentligen Florence Nightingale? Det kommer Annette att berätta mer om när hon kommer till oss.