Göteborg-Marieholm
STOCKHOLMS VÄSTRA

PROJEKT - ROTARY KAMRATSKAP


HandshakeHandshake, ett lokalt projekt med syfte att medverka till integration av nyanlända akademiker som Rotary Göteborg startade 2017 i samarbete med ”Mitt Liv” – ett socialt företag som arbetar för ett inkluderande samhälle och en arbetsmarknad som värdesätter mångfald. Göteborg-Marieholm Rotaryklubb har deltagit i projektet och varit ansvarig för det sedan 2018.

 

Syftet med projektet är att främja social samhällsintegration med tonvikt på språkinlärning.

 

Projektbeskrivning

 

 1. Rotary öppnar upp klubben och bjuder in ett begränsat antal adepter (max 5-6 personer) till deras lunchmöten.

 2. Rotary utser minst en fadder per adept. Fadderns insats är att dela med sig av sina yrkeserfarenheter och bli en bro in i det svenska samhället. Därtill ges adepten inblick i olika samhällsaspekter genom att delta under de föredrag som hålls efter lunchen.

 1. Adepten kommer till klubben på lunchmöte tillsammans med sin fadder. Datum bestäms tillsammans så att det passar båda. Klubben står för adeptens lunch dvs Rotary betalar adeptens lunch.

   

  Rotary Marieholms lunchträffar äger rum på S/S Marieholm, Packhusgatan 8, 411 13 Göteborg på tisdagar, kl.12.15-13.30. Program se hemsidan.

 1. För att lunchmötet skall vara givande skall adepten tala vardags svenska, motsvarande minst SFI D nivå.

 2. Utöver lunchmötet avgör fadder och adept i samråd hur kontakten ska ser ut. Tanken är att adepten ska få tips och råd av sin fadder som blir en av vägarna in till det svenska samhället och den lokala arbetsmarknaden. Vi ställer inget krav på faddern att ordna arbete, praktik etc.

 3. Tidsram för projektet: Oktober – april (kan variera mellan åren). För att lära känna varandra träffas faddrar och adepter innan officiell Kick off med Rotary och Mitt Liv. Om adept eller fadder önskar avsluta samarbetet behöver anledning där till ej anges, däremot måste man informera varandra om att samarbetet upphör.

 4. Kriterier för adepterna: Adepterna skall vara minst 26 år, prata svenska och ska ha bott i Sverige inte mer än 24 månader (2 år)

 5. Urval av adepter:

  Adepterna anmäler sitt intresse av att vara med i Handshake projektet direkt till Mitt Livs Chans. Faddrarna läser igenom CV för adepterna och väljer.