Göteborg-Marieholm
STOCKHOLMS VÄSTRA


 
Här kan du läsa mer om Rotary och vad vi står för https://www.rotary.se/main/ Rotary öppnar möjligheter


 Vi följer Folkhälsomynfighetens råd:

Från och med den 29 oktober uppmanas alla som vistas i Västra Götalands län bland annat att:

  • Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. 
  • Om möjligt undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med. 
Därför fortsätter vår verksamhet tills vidare med föredrag och samtal via webbplattform. Se program. 

Önskar du delta i något av våra möten går det bra att kontakta vår president.
Vi har under pandemin bytt mötesdagar från tisdag till onsdag. 

 
onsdag den 12 maj 2021
Webbmöte: Förutsättningar för en stark regional näringslivsutveckling
Stefan Gustavsson är näringspolitisk chef och driver arbetet med Handelskammarens politiska påverkan, där målet är att skapa bästa möjliga förutsättningar för företag att växa och utvecklas i Västsverige. Viktiga frågor är bostadsbristen, industrins kompetensförsörjning, nya stambanor mellan Göteborg och Stockholm samt arbetsmarknadsintegrationen. Västsvenska Handelskammarens fem fokusområden är industripolitik, infrastruktur, kompetensförsörjning företagsklimat och stadsutveckling. 


 
onsdag den 19 maj 2021
Sjöjungfruns tårar: mikroplaster ett växande miljöproblem


Bethanie Carney Almroth är universitetslektor vid Institutionen för biologi och miljövetenskap vid Göteborgs universitet och forskar inom ekotoxikologi och zoofysiologi. Bethanie intresserar sig särskilt för miljöeffekter av plaster och plastrelaterade kemikalier där fokus ligger på effekter i fisk. Första gången man hittade mikroplaster på stränder och i fåglars magar visste man inte vad det var. Man kallade det för sjöjungfruns tårar. Numera vet man mer om mikroplaster som ett växande miljöproblem. Om detta får vi veta mer om när vi lyssnar till Bethanie.

 
tisdag den 25 maj 2021
Webb Styrelsemöte
 
 
onsdag den 2 juni 2021
Webbmöte: Klimatets påverkan på biologiska förutsättningar för ett långsiktigt hållbart fiske


Axel Wenblad är naturvetare med masterexamen i limnologi (läran om inlandsvatten) och kemi och är nu styrelseordförande för stiftelsen Världsnatur Fonden (WWF). Axel har hela livet arbetat med hållbarhetsfrågor på myndigheter och inom näringslivet. Tidigare har Axel varit generaldirektör för Fiskeriverket, varit miljöchef på Volvo, chef för hållbar utveckling på Skanska. Han har också varit miljödirektör på länsstyrelsen i Västra Götalands län och enhetschef på Naturvårdsverket. Ledde regeringens uppdrag att utreda och föreslå förändringar av havsplanering. Vad händer med våra fiskar i havet (och för den delen även i inlandsvattnen) när temperatur och nederbörd förändras. Om detta och annat kommer Axel att berätta mer om.