Göteborg-Marieholm
STOCKHOLMS VÄSTRA

PROGRAM

Masthuggskajen - En ny stadsdel i utveckling (www.masthuggskajen.se)

Tidpunkt:
Adress: S/S Marieholm Packhusgatan 8 411 13 Göteborg