Funktionärer

President

Namn: Gunilla Almgren

Sekreterare

Namn: Håkan Wegstedt

Skattmästare

Namn: Lars Stenström

IT-samordnare

Namn: Göran Lindsten

Ordf. Medlemskommittén

Namn: Delaine Basso Tömmervik

Ordf. TRF-kommittén

Namn: Yani Liu

Revisor

Namn: Anders Olsson

Golfsektionen

Namn: Nils-Åke Rydqvist

Ledamot Klubbkommittén

Namn: Karine Sinander

Ungdomsverksamhet

Namn: Anders Olsson

Seglingssektionen

Namn: Henrik Forsgren

vice Sekreterare

Namn: Stellan Svensson

Tillträdande President

Namn: Jonas Campanello

Vice President

Namn: Lars Alervall

Kontaktperson Samhällstjänst

Namn: Iris Öhrn

Ordf. Programkommittén

Namn: Lars Alervall

Ledamot Klubbkommittén

Namn: Gunnar Blide

Kontaktperson GDPR

Namn: Göran Lindsten

Ordf. Info/PR-kommittén

Namn: Anders Ekhammar

vice Sekreterare

Namn: Olle Sernhag

Revisor

Namn: Eric Nilsson

Telefon: +46 0706-731420

E-post: ericgnilsson@gmail.com

Kamratskapskommitten Ordf

Namn: Göran Lindsten

Kontaktperson Yrkestjänst

Namn: Lars Biörnerud

Ordf. Klubbkommittén

Namn: Yani Liu

Axel Romdahl-medaljen

Namn: Lars Biörnerud

Immediate Past President (IPP)

Namn: Thomas L Olsson

 

 

VAD ÄR ROTARY?

Rotary är en organisation för samhällsengagerade personer med olika yrkesbakgrund, kön, ålder, religion och etnisk tillhörighet, som gör humanitära insatser och arbetar för att främja samförstånd, goodwill och fred i världen.

LÄS MER

MÖTESINFORMATION

Ordinarie mötesplats:

Gamla Ullevi Restaurang & Konferens
Parkgatan 55
41138 Göteborg

Ordinarie mötestid: Tisdagar 12:15

Hitta hit:
Ingen bild
Nästa möte:

Distrikt 2360
2019-12-03 12:15