Göteborg-Poseidon
STOCKHOLMS VÄSTRA

KLUBBENS HISTORIA

Göteborg Poseidon Rotaryklubb chartrades av Kungsporten Rotaryklubb år 1984. Namnet valdes för att klubben då hade sin mötesplats nära Götaplatsen och Carl Milles staty av Poseidon.  
 
En av Göteborg Poseidon RKs medlemmar, Per-Axel Lundblad, var distriktsguvernör 1993 - 1994, varför klubben ansvarade för det årets distriktskonferens.
 
Göteborg Poseidon Rotaryklubb chartrade Rotaract Poseidon Göteborg 1990 och Långedrags Rotaryklubb 2004.
 
För information om klubbens större projekt under åren, klicka på menyn Projekt för att se projektbeskrivningar och länkar.