Göteborg-Poseidon
STOCKHOLMS VÄSTRA

PROJEKT - VTT


Tandkliniker i kåkstäder

Stiftelsen startade 2012 ännu en klinik i kåkstaden Broadlands, också utanför Kapstaden.