Göteborg-Vinga
STOCKHOLMS VÄSTRA

NYHETSARTIKLAR

Dödskaravanen

 
 

Little Lambs School, Chennai

Maria Gislén gjorde vid klubbmötet i morse sitt årliga besök för att berätta om Little Lambs School, Chennai i Indien, som hon driver sedan många år tillbaka med ekonomiskt stöd från bland andra Göteborg Vinga Rotaryklubb. Skolan har blivit en framgångssaga som gett många ungdomar förbättrade livschanser.
 

Änglamat i Johanneskyrkan

Den 17 maj serverade vi vårens "Änglamat" i Johanneskyrkan tillsammans med Stadsmissionen. Den är mycket uppskattad och drog som vanligt många matgäster.

Bio Roy - en välbevarad biografklassiker med egen profil

Royal var från 1940-talet och framåt en av flera biografer på det klassiska biostråket Avenyn i Göteborg. I dag är det den mest välbevarade "traditionella" biografen i staden med 286 platser fördelade på parkett och balkong. Den ursprungliga interiören inklusive väggmålningar är i stora delar bevarad medan teknisk upprustning inklusive digitalisering gett helt nya möjligheter. Med skifte av ägare fick också biografen nytt namn. Om detta fick vi i morse höra av Bio Roys föreståndare Cornelia Bjurström.

Faktum - Götalands gatutidning

Det här är Eija, en av de Faktumförsäljare vars liv påverkats positivt av att sälja gatutidningen. Sarah Britz, tidningens chefredaktör, besökte oss i dag och berättade om Faktum och vad den betyder för säljarna.

Titanskruv för tandimplantat - en svensk innovation

Vår medlem Ann-Charlotte Olsson, tandläkare med klinisk erfarenhet, har under 15 år arbetat inom Nobel Biocare med marknadsföring av tandimplantat. Hon gav oss vid dagens frukostmöte en intressant inblick i utvecklingen av denna teknonolgi.

Varför går det så dåligt för dagspressen?

Morgonens gäst var professor emeritus Lennart Weibull, massmedieforskare och en av grundarna till SOM-institutet. Han gav oss en faktaspäckad exposé över dagspressens utveckling från 1800-talet och fram till i dag samt siade om framtiden i en alltmer digitaliserad värld.

Majblomman - alla barns blomma

Majblomman är ett kärt vårtecken, i år med nyckelpigemönster, och som alltid framtagen efter förslag från barn. Blomman är ett kvitto på skänkta pengar för att bekämpa barnfattigdom. Grundtanken är att barn hjälper barn. En mindre andel av insamlade medel går till skolbarnen och skolan, som samlat in pengarna. Resterande går till lokal- och riksorganisationens verksamheter. Vår medlem Jan Ekberg, som är engagerad i Majblomman, gav oss i dag en bild av organisationens historia och verksamhet.

Executive MBA Handelshögskolan Göteborg

Vår klubbmedlem Torbjörn Hansson, alumn från Handelshögskolan i Göteborg och med en lång karriär i affärslivet, har nu återvänt till rötterna som Business Manager för högskolans "Executive Masters of Business Administration"-program. Detta berättade han om vid dagens frukostmöte.

Röda Korset

Denna fredagsmorgon gästades klubben av Malin Breitner regional utvecklingsledare för Röda Korset i Sverige. Hon gav oss glimtar av Röda Korsets mångfacetterade och omfattande verksamhet internationellt och i Sverige.

Kulturbåtshamnen vid Eriksberg

Dagens föredragshållare Tommy Hero har ett varierande yrkesliv med anknytning till havet bakom sig och är nu aktiv som fiskhandlare, restaurangägare och påhejare av Kulturbåtshamnens utveckling vid Eriksberg.
Tommy Hero vid frukostmötet.

500 år sedan reformationen


2017 är det 500 år sedan reformationen, som började med att Martin Luther spikade upp sina teser på porten till slottskyrkan i Wittenberg. Vår egen medlem, förre domprosten och kyrkohistorikern Roland Persson, gav oss vid frukostmötet en fängslande exposé över bagrunden öch förloppet.

Konflikten Israel Palestina

Morgonens föredragshållare Gustaf Ödquist är präst i Svenska Kyrkan med lång erfarenhet av internationellt arbete och särskilt i Mellanöstern. Senast har han dock arbetat i Angereds Församling, där han på hemmaplan mött många av de kulturer han upplevt i sitt tidigare yrkesliv. Gustaf gav oss en historisk och aktuell överblick över de mycket komplexa och låsta relationer som permanentat konflikten mellan staten Israel och Palestina. Kartan illustrerar en komplicerad territoriell situation på en mycket liten yta,

Planer och visioner för Älvstaden


I dag besöktes klubben av Lena Andersson, VD för Älvstranden Utveckling AB, som leder arbetet med att realisera Kommunfullmäktiges vision om Älvstaden. Stadsutvecklingsprojektet i Göteborg är det största i Norden med unikt stora centralt belägna byggbara ytor. Bilden, från bolagets hemsida, visar den framtida Skeppsbron.

ISRAELISK VATTENTEKNIK FÖR MÄNNISKOR, MILJÖ - OCH KANSKE FRED

Morgonens talare Jörgen Knudtzon, tidigare journalist vid SVT, beskrev förutsättningarna för jordbruk och vattenförsörjning i Israel. Landet är världsledande när det gäller konstbevattning och produktivitet i jordbruket, återanvändning av avloppsvatten samt avsaltning av havsvatten.

Fotgängare - hur gör man sig illa och vilka åtgärder är tänkbara?

Fallolyckor med gående utgör cirka hälften av allvarligt skadade i vägtrafiksystemet enligt Trafikverket. Antalet dödsfall är osäkert men bedöms ligga i intervallet 100 - 300 per år. Samhällskostnaden för fallolyckor totalt, inklusive de som sker inomhus, är cirka 25 miljarder kronor per år. Teknologie doktor Anna K Carlsson gav oss vid dagens frukostmöte insikt i problematiken och vad som skulle kunna göras.


Ågrenska Stiftelsen

Ågrenska Stiftelsen grundades genom en donation 1914 och har genom åren haft olika målgrupper bland andra tuberkulossjuka barn och finska krigsbarn, som fått bo i stiftelsens anläggning på Amundön söder om Göteborg. Sedan slutet av 1980-talet är Amundön centrum för barn med sällsynta diagnoser både forsknings- och utbildningsmässigt på nationell nivå och åtgärdsmässigt på regional nivå. Dagens föredragshållare Michael Lövgren gav oss en intressant inblick i verksamheten.

Distriktsårsmöte och PR-seminarium

Årets distriktsårsmöte med Orust RK som värd bjöd inte på några överraskningar men efterföljande seminarier innehöll en del matnyttigt.

Ankarstiftelsens lokala utvecklingsprojekt

Frukostmötet 18 november

Ankarstiftelsen har under tjugo års tid finansierat och genom volontärarbete byggt skolor åt ursprungsbefolkningar i Sydamerika och Västafrika. I samarbete med dagens föredragshållare, entreprenörerna Bert Berntsson och Claes Helgesson, sker nu en utbyggnad av lokal elproduktion med ny teknik. El produceras i flytande minikraftverk, som är flyttbara och som ej kräver dammbyggande eller vattenmagasin utan endast strömmande vatten.

Azalea BK - barn- och ungdomsfotboll

Fredrik Sundqvist och Leif Skoog arbetar med föreningsutveckling i Azalea BK, en av Göteborgs större klubbar för barn- och ungdomsfotboll. De berättade vid dagens frukostmöte om en lång resa från dokumenterat värdegrundsarbete och fastställande av regler till ständig tillämpning bland ledare, föräldrar och ungdomar. De betonade verksamhetens egenvärde när det gäller personlig och social utveckling medan barn och föräldrar kanske ibland har andra mer långtgående ambitioner och förväntningar. Gemenskap och glädje i sporten kan alla uppleva men bara någon promille går som juniorer/seniorer vidare till seriespel i högre divisioner. Ett par klubbmedlemmar kunde bekräfta erfarenheterna utifrån sina egna barn.

Monsunsoppa i Johanneskyrkan

Onsdag 19 oktober var det dags för årets monsunsoppa hos Stadsmissionen i Johanneskyrkan. Klubben bjuder på egenlagad soppa höst och vår, monsunsoppa respektive ängamat, i Evert Taubes anda.

Nya Lödöse - staden under Gamlestaden

Före anläggningsarbeten och nybyggnation måste arkelogisk bedömning och eventuella utgrävningar göras enligt svensk lag. Detta är orsaken till det omfattande arkeologiska projekt, som pågår i Gamlestaden. Imelda Fridén och Amanda Azzopardi gav oss en inblick i det arbete som beräknas pågå till 2021..

Restaurangen som segrade och dog

Jörgen Knudtzon, tidigare reporter på SVT, har följt familjen Garakoei, tidigare ägare till en Iransk restaurang på Hisingen, under deras kamp mot utpressningsförsök från den organiserade bottsligheten och hur samhället i slutändan misslyckats att tillvarata deras intressen. Detta var ämnet för dagens frukostföredrag.

Smärtlindring med hjälp av osteopati

Klubbmötet gästades i dag av två osteopater med praktik i Göteborg, Petra Nordlund och Olga Vidfar. De introducerade oss i osteopatin som begreppoch dess relation till kiropraktik och naprapati.

Klubbmöte med internationellt besök

Utöver dagens program, en fängslande berättelse om missbruksproblematik och hur den kan hanteras, hade klubben internationellt besök. Vår tidigare chartermedlem Lizette Ödfalk gästade oss med hälsningar från sin nuvarande klubb i Houston, Texas.