Göteborg-Vinga
STOCKHOLMS VÄSTRA

PRESIDENT: Roland Persson

Magnus B

Nu går jag igen!
Rotaryåret 2012-2013 tog jag vid som President efter Georg Sellman, och nu är det åter dags att anta förtroendet och äran att få vara President i Göteborg-Vinga Rotaryklubb.


2020 har varit ett omvälvande år med Coronapandemin, som till stora delar stängde ner vårt samhälle från mars månad och frammåt. För Göteborg-Vinga innebar det att vi fick ett 5 månader långt uppehåll mellan 13 mars och 14 augusti. I och att vår ordinarie mötesplats stängts ner under våren fick vi tillfälligt söka oss till närliggande Dockyard Hotell i Nya Varvet, men redan den 4 september var vi åter tillbaka vid Quality Hotell Waterfront.


Klubben består idag av 38 medlemmar, både yrkesverksamma och mer seniora, som samtliga bidrar med både engagemang, erfarenhet och sin tid. Det senare en allt mer viktig komponent i en omgivning där fler och fler väljer att köpa sig fria snarare än ta sig tid och ge bort dyrbar tid!


Målsättningen med mitt år som president är måhända något nedskalat än för 8 år sedan; pga av pandemin vill jag försöka hålla vår goda stämning, som vi alltid haft i klyubben, vid liv trots att många av våra medlemmar inte kan eller vågar komma, eller helt enkelt rekommenderas att stanna hemma istället för att delta vid våra frukostmöten.


Jag vill lägga fokus på de egna medlemmarna och låta dem berätta sina livsberättelser och anekdoter, vid sidan av att bjuda in externa föredragshållare.


Jag vill fortsätta bidra och bygga en bättre och ljusare framtid för barnen i Little Lambs School i Chennai, så väl som stötta Stadsmissionen vid S:t Johanneskyrkan med två årliga soppmässor, med mat som anordnas av våra egna klubbmedlemmar.


Jag ser kort och gott fram emot ett spännande men annorlunda år fyllt med nya berättelser värda att höra.
Mycket varmt välkomna att besöka oss i Göteborg-Vinga Rotaryklubb!


Magnus Björnberg
Presient, 2020-2021