Göteborg-Vinga
STOCKHOLMS VÄSTRA
ArticleView

NYHETSARTIKLAR

Faktum - Götalands gatutidning

Det här är Eija, en av de Faktumförsäljare vars liv påverkats positivt av att sälja gatutidningen. Sarah Britz, tidningens chefredaktör, besökte oss i dag och berättade om Faktum och vad den betyder för säljarna.

Faktum är Götalands gatutidning. Försäljarna köper tidningen för 30 kronor, säljer den för 60 och behåller mellanskillnaden. Att sälja Faktum är ett jobb, inte välgörenhet.

Sedan innebär ett jobb mer än bara pengar. För vissa är jobbet som gatutidningsförsäljare ett steg tillbaka mot ett mer ordnat liv. För andra är det ett sätt att hålla sig flytande. Oavsett vilket så handlar tidningsförsäljningen för de flesta om mer än att bara tjäna kronor och ören – att vara Faktumförsäljare innebär att ta ansvar, planera sin vardag, skapa sig rutiner och ett socialt sammanhang. Vem som helst som är hemlös eller befinner sig i ett socialt utanförskap kan vilja börja sälja Faktum. 

Försäljare finns i Göteborg, Borås, Malmö, Lund, Helsingborg, Kristianstad, Växjö, Halmstad och Jönköping. Målet är att erbjuda alla i socialt utanförskap i Götaland ett jobb. 

Faktum startade 2001 med inspiration från gatutidningarna Big Issue i Storbrittanien och Situation Stockholm. Målgruppen var hemlösa. Hemlösheten har inte minskat. På senare år har den spätts på med EU-migranter, som i dag utgör närmare hälften av försäljarna på de anvisade försäljningsställena. Försäljarna skall tala svenska, får inte tigga och bär legitimation. Undervisning i svenska erbjuds. Förutom en skattefri "hobbyinkomst" är de sociala effekterna viktiga. Många missbrukare har minskat eller blivit kvitt sitt drogberoende när de fått ett mer ordnat liv.

Faktum når i dag 144 000 läsare varje månad. Redaktion och huvudkontor finns i Göteborg med 12 anställda. Platskontor finns i Malmö med 4 anställda. 50% av intäkterna kommer från försäljarna och resterande i huvudsak från 400 företagsprenumerationer. Köpare finns i alla samhällsklasser och åldrar men den typiske kunden är en medelålders högskoleutbildad kvinna med god ekonomi.

Det finns enligt Sarah mycket mer att säga om hemlöshet, som inte hanns med i dag. Bara i Göteborg finns cirka 500 barn i akut hemlöshet. Hemlösheten i Göteborg kostar cirka en miljard per år. Bland annat om detta kan du läsa i ett av Faktums grävreportage. Sarah nedan återkommer gärna om detta.